Bli medlem og få større nettverk og flere venner som deler dine interesser for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får nyttige kurs og arrangementer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og forsikring inkludert i medlemskapet. Medlemskapet koster kr 150 pr halvår. Tekna har over 1000 studentmedlemmer og ca 20 studentkontakter i Oslo. Disse er fordelt på UiO, AHO og HiOA.

Tittel Dato Sted
19.10.2017 OSLO OSLO
30.11.2017 OSLO OSLO
03.12.2017 OSLO OSLO
03.12.2017 OSLO OSLO
Sist oppdatert: 11. august 2017