Bli medlem og få større nettverk og flere venner som deler dine interesser for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får nyttige kurs og arrangementer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og forsikring inkludert i medlemskapet. Medlemskapet koster kr 150 pr halvår, og melder du deg inn og betaler nå får du neste semester gratis. Tekna har ca 5800 studentmedlemmer på NTNU i Trondheim, og ca 40 studentkontakter som fordeler seg over de fleste linjer.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
25.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
30.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
01.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
01.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
08.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
08.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
09.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
15.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
21.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
21.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
29.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.12.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
Sist oppdatert: 2. oktober 2017