Tekna er foreningen for deg som studerer teknologi, naturvitenskap eller realfag på masternivå. Våre 72 000 medlemmer løser samfunnets utfordringer gjennom innovasjon, skaperglede og ny teknologi. Som student tilbyr vi deg et faglig og sosialt nettverk på ditt studiested. NMBU har per nå 5200 studenter hvor ca 1100 av disse er medlemmer i Tekna. Studentkontaktene på NMBU arrangerer faglige og sosiale arrangementer for medlemmene i tillegg til å stå på stand for å svare på spørsmål og informere.

Tittel Dato Sted
19.10.2017 OSLO OSLO
26.10.2017 ÅS ÅS
26.10.2017 ÅS ÅS
31.10.2017 ÅS ÅS
27.11.2017 ÅS ÅS
29.11.2017 ÅS ÅS
04.12.2017 ÅS ÅS
Sist oppdatert: 13. august 2017