Tekna er foreningen for deg som studerer teknologi, naturvitenskap eller realfag på masternivå. Våre 72 000 medlemmer løser samfunnets utfordringer gjennom innovasjon, skaperglede og ny teknologi. Som student tilbyr vi deg et faglig og sosialt nettverk på ditt studiested. Denne siden dekker Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. Tekna har nærmere 1400 studentmedlemmer og mer enn 20 studentkontakter på UiB og HiB.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
18.10.2017 BERGEN BERGEN
19.10.2017 BERGEN BERGEN
19.10.2017 BERGEN BERGEN
23.10.2017 BERGEN BERGEN
25.10.2017 BERGEN BERGEN
30.10.2017 BERGEN BERGEN
08.11.2017 BERGEN BERGEN
15.12.2017 BERGEN BERGEN
13.02.2018 BERGEN BERGEN
Sist oppdatert: 13. august 2017