Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rebekka Lie foran Stortinget
Studentleder i Tekna, Rebekka Lie, foran stortinget

Politisk

Dette betyr statsbudsjettet 2021 for deg som student

Publisert: 7. okt. 2020

I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Her har vi samlet noen nøkkeltall som betyr noe for deg som student.

Svakt budsjett for studenters psykiske helse

Tekna Student er fornøyd med en økning på 20 millioner til studentvelferd, men etterlyser øremerkede midler til studenters psykiske helsetilbud.

I dagens budsjettforslag styrkes velferdstjenestene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner, fra 85 til 105 millioner.

– Dette er en god nyhet for alle studenter. Vi vet at alt for mange studenter sliter med stress, ensomhet og nedstemthet. Med rekordmange studenter i høyere utdanning er det nødvendig med mer penger til forebyggende tiltak. Jeg hadde derfor håpet på mer øremerkede midler til studentenes psykiske helsetilbud, sier studentleder i Tekna, Rebekka Lie.

Les hva studentleder Rebekka Lie mener om psykisk helse her

Økt studiestøtte

Studiestøtten blir prisjustert med 2,3 prosent i studieåret 2021/2022. Studiestøtten øker dermed til 126.360 kroner.

Studiestøtten øker til 126.360 kroner.

– Vi er glade for at regjeringen øker studiestøtten, men det er på tide at den kommer opp på et nivå hvor det er mulig å være student uten at deltidsjobben går på bekostning av studier. Vi mener at den burde knyttes opp mot 1.5 G, tilsvarende (152 000 kroner i 2020) - det gir en automatisk prisjustering som også gjør det mulig å være heltidsstudent, sier Rebekka Lie, studentleder i Tekna.

Tekna mener at studenter må få muligheten til å studere på heltid. Slik regjeringen har lagt opp støtten fra Lånekassen er studentene fortsatt avhengig av en deltidsjobb for å få endene til å møtes. Å bli introdusert for arbeidslivet er bra, men ikke når det går på bekostning av studiene. Vi håpet at regjeringen ville innfri på dette punktet i år, med tanke på restriksjonene og permisjonen korona har ført med seg innenfor typiske studentjobber.

Studentboliger 

Kuttet i studentboliger kom som en dårlig overraskelse. Argumentasjonen om at det ikke er blitt søkt om bygging av det bevilgede antallet studentboliger tidligere mener Tekna er for svak. Her mener vi at må vi se på rammene og hvorfor det ikke søkes. De siste årene har regjeringen bevilget midler til boliger, men alt for få studentboliger er bygget. Noe av problemet ligger blant annet i at tilskuddsandelen er for lav i forhold til kostnadsandelen.

– Det er synd at ikke regjeringen tar dette på alvor og gir oss en reel boligpakke. I storbyene er presset på leiemarkedet høyt og mange studenter bort dyrt og dårlig. Studentboliger skal sikre studenter trygge og gode leieforhold til en fornuftig pris. Det er fortsatt et stort behov for at det bygges flere studentboliger, så lenge mange studenter står i boligkø mange steder i landet, sier Lie

Utveksling: Halvert reisestipend

Reisestipendet for utveksling er halvert fra 35 prosent til 17,5 prosent. Resten av støtten vil bli gitt som lån. Regjeringen har som mål å øke antallet utvekslingsstudenter. Dette kuttet er ikke med på å styrke den ambisjonen. Mange har fått avlyst utvekslingsopphold i år, men vi håper at det blir mulig for flere studenter å dra ut til våren og høsten 2021.

Reisestipendet for utveksling er halvert fra 35 prosent til 17,5 prosent.

Utvikling av nye måter å undervise på

Det er svært gode nyheter at det settes av 70 millioner kroner til utvikling av nye måter å undervise på. Undersøkelsen vi gjorde tidligere i sommer viste at over halvparten av studentene sliter med å henge med i undervisningen. At det kom inn 86 søknader fra universitetene og høyskolene (14 søknader fikk bevilgning), viser at det er en sterk vilje til å øke kvaliteten på undervisningen.

Frikortgrense

Mulig å tjene mer skattefritt: Frikortgrensen økes fra 55.000 kroner til 60.000 kroner.

Les også