Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rebekka Lie

Aktuelt

Svakt budsjett for studenters psykiske helse

Publisert: 7. okt. 2020

Tekna Student er fornøyd med en økning på 20 millioner til studentvelferd, men etterlyser øremerkede midler til studenters psykiske helsetilbud.

I dagens budsjettforslag styrkes velferdstjenestene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner, fra 85 til 105 millioner.

- Dette er en god nyhet for alle studenter. Vi vet at alt for mange studenter sliter med stress, ensomhet og nedstemthet. Med rekordmange studenter i høyere utdanning er det nødvendig med mer penger til forebyggende tiltak. Jeg hadde derfor håpet på mer øremerkede midler til studentenes psykiske helsetilbud, sier studentleder i Tekna, Rebekka Lie.

I budsjettet foreslår regjeringen en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse på 170 millioner kroner. Lie er skuffet over at studentene ikke omfattes av denne satsingen.

- Det er positivt med bevilgninger til arbeidet med barn og unges psykiske helse, men vi er bekymret over at studentene faller utenfor denne satsingen, sier Lie.

Etterlyser tilskuddsordning

Tekna-lederen har etterlyst at tilskuddsordningen til studenters psykiske helse og rusmiddelbruk øker til 25 millioner kroner.

- Det er et samfunnsproblem når unge sliter, og vi må gjøre denne investeringen i studentene nå. Vi trenger tilbud med tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet, og sørge for at studentene faktisk vet om hvilke hjelpetilbud som finnes, sier Lie.

Teknas undersøkelser viser at over halvparten av studentene opplever stress i studiehverdagen i stor eller svært stor grad, og at hele 45 prosent har følt seg nedstemt og behov for å snakke med noen.

Trenger hjelp nå

Lie mener politikerne må ta tak i problemene nå, før det er for sent.

-Det lønner seg å hjelpe studenter som sliter nå, heller enn å fange de opp i systemet om noen år. Vi trenger penger til bedre kartlegging, et bedre tilbud på studiestedene og til informasjonskampanjer om at disse tilbudene faktisk finnes. I tillegg må dialogen mellom studenthelsetjenesten og primærhelsetjenesten styrkes for å fange opp de som faller imellom, avslutter Lie.

Mestring og mental helse

Vi har flere lavterskeltilbud som hjelper våre studenter med å takle stress og utfordringer i hverdagen. 

Les også