Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 647 treff
 1. Teknas innspill representantforslag 33 S (2023–2024) om "retten til å logge av"

  Tekna er enig med representantenes syn på viktigheten av å sikre fleksible arbeidstidsløsninger ... ledet til oppdateringer i Arbeidsmiljølovens forskrift for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og...

  Artikkel Politisk 30. nov. 2023
 2. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør ... båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert

  Kurs 7. mai 2024 kl. 09.00–11.00
 3. MS Project for byggebransjen

  mot bygg- og anleggsnæringen som ivaretar Byggherreforskriften §5 og §8. Dette effektive digitale kurset ... maksimalt utbytte. Kurset ivaretar krav fra Byggherreforskriftens §5 og §8 om: Kritisk linje Bemanningsplanlegging

  Kurs 5. des. kl. 09.00–15.00
 4. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør ... båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert

  Kurs 15. feb. 2024 kl. 09.00–11.00
 5. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør ... båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert

  Kurs 9. apr. 2024 kl. 09.00–11.00
 6. Offentlighetslova

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om endringer i offentlighetsloven, ... endringer i offentlighetsloven, offentlegforskriften og arkivforskriften. Politisk Last ned Teknas høringssvar...

  Artikkel Politisk 27. juni 2023
 7. NTP 2025-2036

  ...plan- og bygningsloven med utfyllende regler i forskrift. Tekna ber departementet vurdere endringer i ... etablere gode kompetansemiljøer for riktig bruk av geotekniske rapporter. Les om høringen på Regjeringen.no...

  Artikkel Politisk 14. juni 2023
 8. Teknas innspill til Datatilsynets veileder - Overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr

  Datatilsynet har bedt om innspill til veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk ... refereres i denne sammenheng. Forslag om endring av forskriftens tittel for å tydeliggjøre og inkludere både...

  Artikkel Politisk 29. nov. 2023
 9. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Karriereveiledning rep. forslag innspill ... kapasitet for karriereveiledere. Støtte for en forskriftshjemmel for å sikre kvalitet og likeverdig tilbud...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 10. Sirkulærøkonomi for betong

  ...som kjøper betong kan imidlertid regelverk og forskrifter knyttet til betong, miljø og sirkulærøkonomi ... hvilke begrensninger som ligger i gjeldende forskrifter og regelverk/standardverk men også at arbeidet/utviklingen...

  Artikkel Tema: Bygg 8. mars 2023 Streaming
 11. Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  Tekna har sendt skriftlig innspill til høringen, vi deltar ikke i muntlig ... ved ansettelse. Tekna mener det bør være en forskriftshjemmel om rådgivning for å sikre kvaliteten på karriereveiledningen...

  Artikkel Politisk 17. apr. 2023
 12. S2 Sprøytebetong til bergsikring

  46378 S2 Sprøytebetong til bergsikring Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer ... sprøytebetong Sprøyteutførelse Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering Kurset Kurset avsluttes med

  Kurs 27.–29. feb. 2024
 13. Bergteknikk for TBM - Boring i hardt fjell

  46142 Bergteknikk for TBM - Boring i hardt fjell Velkommen til TBM kurs i regi av Norsk Bergmekanikkgruppe. ... i berg som gir en helhetlig forståelse av de bergtekniske prinsippene. Geologisk forundersøkelse, lab

  Kurs 9.–10. jan. 2024
 14. Det-hender-at-dyser-lekker-en-hel-helg

  ...brannsikkerhet. I veldig mange bygg krever Byggteknisk forskrift sprinkleranlegg utfra ulike risikoklasser ... utviklet hydrogengass fra sprinkleranlegget i et teknisk rom, som ble antent og førte til en kraftig eksplosjon...

  Artikkel Tekna Magasinet 12. okt. 2023
 15. Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

  ...renseløsningene fungerer som tiltenkt. Innleggene omfatter tekniske løsninger for minirenseanlegg og forvaltning av ... kommune, og Bente Solem, Skaun kommune Lokale forskrifter og utslippstillatelser for bedre drift og forvaltning...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 14. nov. 2022 Streaming
 16. Contract Management

  46661 Contract Management Kontraktshåndtering er en fagdisiplin som bruker metoder, ... håndtere problemstillinger som oppstår der jus møter teknisk og kommersiell prosjektledelse. Vi tar for oss

  Kurs 16.–17. okt. 2024
 17. Contract Management

  46660 Contract Management Kontraktshåndtering er en fagdisiplin som bruker metoder, ... håndtere problemstillinger som oppstår der jus møter teknisk og kommersiell prosjektledelse. Vi tar for oss

  Kurs 13.–14. mars 2024
 18. P1 - Kurs i tilslagskontroll

  46338 P1 - Kurs i tilslagskontroll Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag ... disposisjon Kurset er et opplæringsprogram for teknisk personell i betongtilslagsindustrien, i henhold

  Kurs 5.–8. feb. 2024
 19. Vil ha strengere krav til gjenbruk i byggenæringen

  ...rådgiver Cathrine Lyche i Asplan Viak. Hun mener Teknisk forskrift, som er under revisjon, bør stille enda strengere ... strengere krav enn foreslått. Kravene i ny Teknisk forskrift (TEK17) fra Direktoratet for byggkvalitet...

  Artikkel Tekna Magasinet 26. okt. 2021
 20. Gründergruppens sommeravslutning med Solgt.no

  45502 Gründergruppens sommeravslutning med Solgt.no Velkommen til sommeravslutning ... seniorforsker hos NORCE. Han har en master og PhD i Teknisk Kybernetikk fra NTNU. Hos Solgt.no jobber han med

  Kurs 7. juni kl. 17.00–20.00
 21. Hvorfor TEK 10?

  ...med forskrifter trådte kraft 1. januar 2014. Forskrift om byggesak (SAK10), forskrift om tekniske krav ... krav til byggverk (TEK10) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) er sentrale. Målsetningen med...

  Artikkel Byggbloggen 11. feb. 2014 Streaming
 22. Tekna Havbruk og Fiskehelse beste faglige gruppering

  ...stortingsmelding om dyrevelferd, innspill til forskriftsendring om bruk av legemidler til dyr, høringsinnspill ... til miljøteknologiformål, og høringsforslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett...

  Artikkel Aktuelt 21. feb. 2023
 23. SvømmehallKompetanse 2024: Bærekraftige svømmehaller

  46490 SvømmehallKompetanse 2024: Bærekraftige svømmehaller Nye kompetansemål innen ... Arkitekters Landsforbund (NAL) Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum. Les mer og meld deg på hos NITO

  Kurs 16.–17. apr. 2024
 24. Plan- og bygningsloven – ansvar

  ...kvalitetskrav Forskrift om byggesak og Forskrift om tekniske krav til byggverk er sentrale forskrifter til nevnte ... tidligere foredrag om Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, TEK10. For eksempel TEK10 dokumentasjon.

  Artikkel Byggbloggen 7. sep. 2015 Streaming
 25. ITS Norway - webinar om heldigitalisering av hele verdikjeden

  46493 ITS Norway - webinar om heldigitalisering av hele verdikjeden I dette webinaret fra ITS ... spørsmål og diskusjon. Velkommen til et faglig teknisk dypdykk! (Webinaret vil bli tatt opp) Tilgang til

  Kurs 8. des. kl. 10.00–12.00