Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 708 treff
 1. Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg

  som også er kommet inn i gjeldende lover og forskrifter. Men dette forutsetter at rehabilitering av bygg ... bygg for ny funksjonalitet kan gjennomføres bygningsteknisk og innenfor gitte kostnadsrammer. For å få

  Kurs 19. sep. kl. 11.00–12.00
 2. Sprengstoff på nye anlegg og fra tidligere entrepriser

  skjer Hva sier byggherreforskriften? Hvem har ansvaret? Hva sier eksplosivforskriften? Tiltak? Eksplosivhund ... anleggsplassen for uønskede hendelser • ByggherreforskriftenEksplosivforskriften • Ansvar og roller • Når kan

  Kurs Streaming 11. des. kl. 09.00–15.30
 3. Kurs i løpeteknikk

  47830 Kurs i løpeteknikk Ønsker du å få bedre teknisk flyt i løping? Vi legger opp til lærerike og sosiale ... økonomisk. Vi garanterer topp stemning, bedre teknisk flyt og skikkelig godfølelse etter hver økt! I

  Kurs 19.–26. aug.
 4. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør ... båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert

  Kurs 19. sep. kl. 09.00–11.00
 5. Teknas innspill til Kompetansereformutvalgets arbeid

  Tekna tar blant annet opp viktige spørsmål knyttet til samarbeidet mellom ... undersøkelse Studentprosjekter BIO-ordningen Egenbetalingsforskriften Studielån ved videreutdanning Doktorgrader...

  Artikkel Politisk 30. jan. 2024
 6. Fra industribyen Christiania til avindustrialiserte Oslo

  ledet til dette vedtaket, men markere jubileet med Teknisk museums favoritt-tema: Industrihistorie! For kongebyen ... Andreassen er historiker og konservator ved Norsk Teknisk Museum. Han har bl.a. arbeidet med Oslos industrihistorie

  Kurs 29. aug. kl. 17.00–18.00
 7. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør ... båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert

  Kurs 7. nov. kl. 09.00–11.00
 8. Energieffektivisering i bygg - hva nå?

  ...foreslås mer støtte til ENOVA, og endringer i Byggteknisk forskrift. Se opptak fra seminar som setter søkelys ... til? Se foredragene: Mulige endringer i byggteknisk forskrift for å følge opp regjeringens handlingsplan...

  Artikkel Tema: Bygg 22. jan. 2024 Streaming
 9. Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Innspill til forslag til nye statlige planretningslinjer ... styringsverktøy: Selv om de kun har status som forskrift, er statlige planretningslinjer svært viktige...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 10. ​​Høringssvar om forslag til endringer i FOSA – gjennomføring av ASAP-forordningen​

  Teknas tillitsvalgte i norsk forsvarsindustri frykter at arbeidsplasser og verdiskaping ... kontingent. Tekna støtter de foreslåtte forskriftsendringene for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsforordning...

  Artikkel Politisk 12. feb. 2024
 11. Dilemmasamling: "natur VS energi"

  47571 Dilemmasamling: "natur VS energi" Energiutbygging krever areal og truer ... hva kan Teknamedlemmer bidra med av kunnskap og tekniske løsninger? Dette arrangementet er utviklet i samarbeid

  Kurs 3. sep. kl. 16.30–19.00
 12. Risikoforståelse i petroleumsindustrien og nye energiformer

  47650 Risikoforståelse i petroleumsindustrien og nye energiformer Teknas konferanse ... for personell som jobber med design, prosess- og teknisk sikkerhet i petroleumsnæringen og fornybare energiformer

  Konferanse 25.–26. sep.
 13. Teknas innspill representantforslag 33 S (2023–2024) om "retten til å logge av"

  Tekna er enig med representantenes syn på viktigheten av å sikre fleksible arbeidstidsløsninger ... ledet til oppdateringer i Arbeidsmiljølovens forskrift for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og...

  Artikkel Politisk 30. nov. 2023
 14. Offentlighetslova

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om endringer i offentlighetsloven, ... endringer i offentlighetsloven, offentlegforskriften og arkivforskriften. Politisk Last ned Teknas høringssvar...

  Artikkel Politisk 27. juni 2023
 15. Ukraina-krigen viser sårbarheten til norske fjellanlegg

  ...det også er strøm i krisesituasjoner. Dette er forskrifter som inkluderer krav til brannvern som norske ... til. Sikre seg mot det ekstraordinære Kraftberedskapsforskriften skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes...

  Artikkel Kursinnsikt 11. jan. 2024
 16. S2 Sprøytebetong til bergsikring

  47835 S2 Sprøytebetong til bergsikring Kurset er relevant for rådgivere, ... sprøytebetong Sprøyteutførelse Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering Hvem passer kurset for? Kurset

  Kurs 25.–26. feb. 2025
 17. S2 Sprøytebetong til bergsikring

  47597 S2 Sprøytebetong til bergsikring Kurset er relevant for rådgivere, ... sprøytebetong Sprøyteutførelse Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering Hvem passer kurset for? Kurset

  Kurs 15.–16. okt.
 18. NTP 2025-2036

  ...plan- og bygningsloven med utfyllende regler i forskrift. Tekna ber departementet vurdere endringer i ... etablere gode kompetansemiljøer for riktig bruk av geotekniske rapporter. Les om høringen på Regjeringen.no...

  Artikkel Politisk 14. juni 2023
 19. P1 - Kurs i tilslagskontroll

  47577 P1 - Kurs i tilslagskontroll Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag ... disposisjon Kurset er et opplæringsprogram for teknisk personell i betongtilslagsindustrien, i henhold

  Kurs 3.–6. feb. 2025
 20. Contract Management

  46661 Contract Management Kontraktshåndtering er en fagdisiplin som bruker metoder, ... håndtere problemstillinger som oppstår der jus møter teknisk og kommersiell prosjektledelse. Vi tar for oss

  Kurs 16.–17. okt.
 21. Bekjempelse av kreft med nanoteknologi

  Co-founder NaDeNo Nanoscience AS Ýrr Mørch er teknisk sjef og gründer av NaDeNo, et nyetablert bioteknologiselskap ... er utdannet sivilingeniør fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, med spesialisering innen...

  Artikkel 7. feb. 2024
 22. Vårsleppet 2024 - Levetid på bergsikring

  Sendt ... samt forvitring av bergmassen. Hva er egentlig teknisk levetid på de ulike bergsikringsmidlene? Hva er ... hvordan ivareta kravene, samt nyere forskning på teknisk levetid av bergsikringsmidler.

  Artikkel Tema: Bygg 21. mars 2024 Streaming
 23. Teknas innspill til Datatilsynets veileder - Overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr

  Datatilsynet har bedt om innspill til veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk ... refereres i denne sammenheng. Forslag om endring av forskriftens tittel for å tydeliggjøre og inkludere både...

  Artikkel Politisk 29. nov. 2023
 24. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Karriereveiledning rep. forslag innspill ... kapasitet for karriereveiledere. Støtte for en forskriftshjemmel for å sikre kvalitet og likeverdig tilbud...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 25. Sirkulærøkonomi for betong

  ...som kjøper betong kan imidlertid regelverk og forskrifter knyttet til betong, miljø og sirkulærøkonomi ... hvilke begrensninger som ligger i gjeldende forskrifter og regelverk/standardverk men også at arbeidet/utviklingen...

  Artikkel Tema: Bygg 8. mars 2023 Streaming