Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Risikoforståelse i petroleums­industrien og nye energiformer

Barrierestyring og prosess-sikkerhet

25.–26. sep.Quality Hotel Tønsberg AS, TØNSBERG

Teknas konferanse for personell som jobber med design, prosess- og teknisk sikkerhet i petroleumsnæringen og fornybare energiformer som hydrogen og ammoniakk.

Oljekanne i brann

Velkommen til konferansen
Fjorårets rel-ansering av konferansen «Brann- og Eksplosjonssikring i petroleumsindustrien» ble en suksess.

Konferansen har gjennom 35 år etablert seg som en fremtredende plattform for kunnskapsdeling og erfaringsoverføring innen et sentralt og viktig samfunnsområde.

Historisk og tematisk har risiko- og fenomenforståelse inne olje- og gass produksjon vært hovedfokus og nå inkluderer konferansen temaer relevant for utfordringene med utilsiktede lekkasjer, brann og eksplosjon med nye energibærere.

Konferansen legges til Tønsberg, i  forlengelsen av Seveso konferansen.

 

Samspill mellom risikostyring og sikkerhetsbarrierestyring 
Som et resultat av diskusjoner mellom næringen og myndighetene, under konferansen, har programkomiteen oppfordret DSB til å bistå med å etablere en arena for å diskutere format for, og utarbeidelse av, en anerkjent praksis for samspillet mellom risikostyring og sikkerhetsbarrierestyring for de «nye» næringene i Norge.

I en overgangsfase kan det være naturlig at en slik beskrivelse av anerkjent praksis utgis av et interesseorgan og saken ligger nå hos Norsk Hydrogenforum. Det vil, over tid, være naturlig å vurdere innlemming i standardiseringsarbeid.

Kunnskap og læring
Vi legger opp til to dager med faglig påfyll for økt kunnskap innen risikoforståelse for å hindre hendelser med brann- og eksplosjon og utilsiktede lekkasjer.

Nøkkelpersoner med lang erfaring vil dele erfaringer og gjennom dialog og presentasjoner vil man lære hvordan man begrenser brann- og eksplosjonsrisiko, enten det gjelder olje- og gassindustrien, batteriteknologi eller bruk av hydrogen.

Utilsiktede lekkasjer fra ikke-brennbare stoffer som CO2 og ammoniakk, og betydningen av anleggsdesign vil trolig også være på agendaen.

Sett av datoene, vi håper å se deg og dine kollegaer for verdifull  læring på et samfunnsaktuelt tema,

Del