Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Endringer i Offentlighetsloven

Publisert: 27. juni 2023

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om endringer i offentlighetsloven, offentlegforskriften og arkivforskriften.

Last ned Teknas høringssvar her: Høring om endringer i Offentleglova (pdf)
Sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna er kritisk til at regjeringen foreslår innskrenkinger i retten til innsyn i offentlig forvaltning, til tross for at regjeringen tidligere har fremmet ønske om mer åpenhet.
  • Departementet argumenterer for at tilgang til slike opplysninger kan føre til oppmerksomhet og debatt i offentligheten, og at det kan skape forventninger om bestemte resultater i saken.
  • Tekna mener at regjeringens argumentasjon er oppsiktsvekkende, da åpenhet i offentlig forvaltning er viktig for å fremme en åpen debatt og tillit i samfunnet.
  • Departementet påpeker at dokumentene uansett kan unntas fra innsyn, og at organet kan unngå offentlighet ved å ikke journalføre dem.
  • Tekna mener at man heller bør skjerpe journalføringspraksisen i offentlig forvaltning, i stedet for å begrense offentlighetens innsynsmuligheter.
  • Tekna påpeker at offentligheten må ha kjennskap til at det finnes dokumenter i utgangspunktet, for å kunne be om merinnsyn og stille spørsmål ved eventuell innsynsnekt.

Les mer om høringen på regjeringen.no

Relaterte bærekraftsmål

Les også