Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 476 treff
 1. Sikkerhet i jernbanesektoren

  Sikkerhet i jernbanesektoren Hør om jernbanens nasjonale sikkerhetsnivå og risikobildet. Infrastrukturbloggen ... det daglige arbeider i Jernbanedirektoratet med sikkerhet og teknikk. Deretter ble det en diskusjonsrunde...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 19. jan. 2021 Streaming
 2. For svak satsing på IKT- sikkerhet

  For svak satsing på IKT- sikkerhet Tekna mener det er for svak satsing på IKT-sikkerhet og krever en redegjørelse ... redegjørelse for hvordan nasjonal strategi for sikkerhetskompetanse faktisk er fulgt opp. Dette var blant budskapene...

  Artikkel Aktuelt 20. jan. 2021
 3. Usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren?

  ...møte disse utfordringene? Tove Rodahl Usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren? cyberangrep,cyberkriminalitet ... hacking,kritisk infrastruktur,video, IKT-bloggen IT-sikkerhet var et hett tema under Arendalsuka 2017. Tekna...

  Artikkel IKT-bloggen 17. aug. 2017 Streaming
 4. - IKT-sikkerhet på sokkelen må prioriteres

  - IKT-sikkerhet på sokkelen må prioriteres Både Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet ... en ny rapport om sikkerheten på norsk sokkel. – Arbeidet knyttet til IKT-sikkerhet i petroleumsbransjen...

  Artikkel Aktuelt 15. jan. 2019
 5. Tekna og NHO vil øremerke utdanningsmillioner til IKT-sikkerhet

  Tekna og NHO vil øremerke utdanningsmillioner til IKT-sikkerhet Tekna og NHO ber om at ti millioner etter- ... nasjonalbudsjett, brukes til å bygge avansert ikt-sikkerhetskompetanse i næringslivet. Pengene det er snakk skal...

  Artikkel 29. mai 2019
 6. Tekna i høring om sikkerhet i oljesektoren

  Tekna i høring om sikkerhet i oljesektoren Et klarere regelverk og mandat til petroleumstilsynet, spesielt ... spesielt innen ikt-sikkerhet, var blant budskapene fra Tekna til kontrollkomiteen på Stortinget. Tekna...

  Artikkel 13. mai 2019
 7. Kvalitetssikring av softwareprosjekter

  41850 Kvalitetssikring av softwareprosjekter Frustrert over en kultur som fører til lange og dyre testfaser ... kvalitet og raskere levering! Der andre kvalitetssikringskurs fokuserer på det siste leddet, når skaden

  Kurs 2.–3. des.
 8. Gjennomslag om krav til digital sikkerhet

  Gjennomslag om krav til digital sikkerhet Tekna har i lang tid foreslått krav om digital sikkerhet ved offentlige ... for når og hvordan det bør stilles krav til digital sikkerhet i offentlige virksomheter.» - Dette er en...

  Artikkel 29. apr. 2019
 9. -Vi har langt å gå når det gjelder digital sikkerhet

  ...gå når det gjelder digital sikkerhet -Det er høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet ... petroleumsvirksomhet. Politisk Når det gjelder sikkerhet på digitalisering av drift og kontrollsystemer...

  Artikkel Politisk 4. nov. 2019
 10. - Fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon

  Enighet i stat - Fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon Aktuelt - Oppgjøret har en økonomisk...

  Artikkel Aktuelt 24. mai 2019
 11. Svak satsing på IKT-sikkerhetskompetanse

  Svak satsing på IKT-sikkerhetskompetanse Tekna etterlyser en klarere satsing på ikt-sikkerhetskompetanse ... Regjeringen har pekt på et stort behov for kompetanse IKT-sikkerhet. Tekna mener det er uheldig at ingen av disse...

  Artikkel Aktuelt 15. mai 2019
 12. Sikkerhetsekspertene trenger akutt kompetansepåfyll

  Bakgrunn Innen IKT-sikkerhet har Tekna: -Sørget for at IT-sikkerhet og fokus på etter- og videreutdanning ... -Sørget for at etter- og videre utdanning innen IT-sikkerhet ble et vedtak i Stortinget i forbindelse med behandling...

  Artikkel Politisk 7. nov. 2019
 13. Tekna-medlem skulle holde foredrag: – Oj ... Ja, du skal sikkert vaske her du?

  Tekna-medlem skulle holde foredrag: – Oj... Ja, du skal sikkert vaske her du? Det kan være vanskelig å være minoritet ... kommunikasjon på at man ønsker mangfold. Trygg og sikker rekruttering uten fordommer. Kollegene kan bli...

  Artikkel Tekna Magasinet 29. sep. 2021
 14. Folketrygdens alderspensjon

  ...til vanlig pensjon Folketrygdens alderspensjon Her får du informasjon om folketrygden, og hvordan den slår ... Pensjonsreformen Vi fikk nye regler for alderspensjon fra folketrygden 1.1.2011. Når det gjelder opptjening av pensjon...

  Artikkel 26. feb. 2015
 15. Utbyggingsavtaler

  41919 Utbyggingsavtaler I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift ... utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur

  Kurs 7. des. kl. 09:00–15:30
 16. Brannforum 22

  Brannforum 22 – årets viktige møteplass om brannvern, sikkerhet, sårbarhet og utvikling i kraftforsyning og kraftproduksjon ... siste utviklingen og teknologen som berører sikkerheten i kraftbransjen. Du får også høre om nye føringer

  Konferanse 1.–3. feb. 2022
 17. Hydrogen kan stå overfor en revolusjon. Men hvor sikkert er det?

  Hydrogen kan stå overfor en revolusjon. Men hvor sikkert er det? Hydrogen er lettantennelig og kan fort ... Hansen enig i. Sivilingeniøren har jobbet med eksplosjonssikkerhet og risikohåndtering i nesten 30 år. Han...

  Artikkel Aktuelt 9. sep. 2020
 18. Byggherreforskriften

  42762 Byggherreforskriften Tekna, NITO og RIF inviterer til dagskurs med fokus ... konsekvenser får det for din virksomhet? Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge-

  Kurs 10. feb. 2022 kl. 09:30–16:00
 19. Labdrift 2021

  bransjer og industrier, og har som formål å fremme sikker, fremtidsrettet og effektiv drift av laboratoriet ... Beredskap og samarbeid med nødetater IT-sikkerhet Måleusikkerhet - Strategier for det grønne skiftet Første

  Konferanse 1.–2. des.
 20. DP og forankring av offshore installasjoner 2022

  olje- og gassnæringen Bakteppe er å kunne operere sikkert ifm marine operasjoner av offshore installasjoner ... mellom de ulike ledd i prosjektene er nøkkelen til sikkerhet som igjen bidrar til å unngå hendelser Konferansen

  Konferanse 16.–17. feb. 2022
 21. Cybersikkerhet i smarte bygninger

  Tekna Bygg og anlegg Tekna Big Data Cybersikkerhet i smarte bygninger Digitale løsninger i smarte bygninger ... uforpliktende å delta. Bli med i nettverket cybersikkerhet, smarte bygninger, digitale kjeltringer, Byggbloggen...

  Artikkel Byggbloggen 26. mai 2021 Streaming
 22. E-postsikkerhet – trusselbilde og tiltak

  Tove Rodahl E-postsikkerhet – trusselbilde og tiltak Nettsvindel som phishing, CEO-svindel og løsepengevirus ... nettet? Se opptak fra miniseminar. e-postsikkerhet,IT-sikkerhet,sikkerhet,video, IKT-bloggen E-post kan brukes...

  Artikkel IKT-bloggen 29. okt. 2018 Streaming
 23. S2 Sprøytebetong til bergsikring

  dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig. Sprøytebetongens sentrale posisjon ... vanntetting - Sprøyteutstyr og vedlikehold - Kvalitetssikring og kontroll - Sprøytebetongbuer - HMS - Brannsikring

  Kurs 1.–3. mars 2022
 24. Praktisk betongdimensjonering

  42278 Praktisk betongdimensjonering Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med ... praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer

  Kurs 12.–13. jan. 2022
 25. Kvikkleire

  aktiviteter kan utløse kvikkleireskred. Ulike sikringstiltak mot kvikkleireskred gjøres hele tiden. Men ... uforstyrret i grunnen og ikke overbelastes. Ulike sikringstiltak mot kvikkleireskred kan være å fjerne masser

  Kurs 2. des. kl. 14:00–16:00