Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 851 treff
 1. Vinsmaking med Tekna Ung Tromsø

  vi kaller "Klimavin", vin fra steder som har tilpasset produksjonen etter klimaendringene. Nordavin ved ... tar oss gjennom ulike klimaviner. Bli med i godt lag på Amtmandens! Klimaendringene har sørget for at vinproduksjonen

  Kurs 17. okt. kl. 18.00–20.00
 2. Klimatiltak og fiskevelferd – hvordan endrer norsk oppdrett seg?

  Nye klimakrav og høy dødelighet tvinger oppdrettsbransjen til å ta grep. Kursinnsikt – For å sette det ... fagsjef i miljø og helse ved Sjømat Norge. – Når det er sagt, må vi selvsagt øke antall og presisjon på...

  Artikkel Kursinnsikt 8. sep. 2020
 3. Tekna 150 år: I et klimaperspektiv

  et klimaperspektiv Tekna fyller 150 år i år! Få med deg et nyttig og tankevekkende klimaskråblikk på ... på den norske industrien og de samfunnsområdene der Tekna-medlemmene jobber. Tekna fyller 150 år i år.

  Kurs Streaming 16. okt. kl. 16.30–19.00
 4. Jordobservasjoner: Hva kan satellittene fortelle oss om klima og miljø?

  ...isdybde, avskoging, bresmelting, skogbranner, havnivå og mye mer. FEIM,jordobservasjoner,romfart,satellitter ... Infrastrukturbloggen Hva kan satellittene fortelle oss om klima og miljø? Vi fikk høre om hva observasjonssatellitter...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 27. nov. 2019 Streaming
 5. Ambisiøs klima- og energipolitikk i Oslo – fra visjon til praksis

  ...ambisiøse klima- og energistrategien for Oslo skal følges opp. energiforbruk,FEIM,fossilfri,klimagasser,Oslo ... Oslo,video, Energibloggen Den ambisiøse klima- og energistrategien for Oslo krever handling. Hvordan skal...

  Artikkel Energibloggen 20. okt. 2015 Streaming
 6. Bærekraft i vannbransjen - overvann

  ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne ... blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger. Det er store kostnader forbundet med mangelfull

  Konferanse 6. feb. 2025 kl. 09.00–14.00
 7. Tekna: - Øk satsingen på klima, IKT, kompetanse og næringsutvikling

  ...næringsutvikling, kompetansereform, IKT-sikkerhet og karbonfangst og -lagring. Aktuelt - Tekna ber regjeringen ... styrke virkemiddelapparatet for næringsutvikling i nye og eksisterende virksomheter. Kompetansereformen «Livslang...

  Artikkel Aktuelt 18. mars 2019
 8. Nullutslipp og klimateknologi – slik ser fremtiden ut for passasjerbåtene

  NOx-reduksjon, nullutslipp og hel-elektriske løsninger. Klima- og miljøutfordringer blir en rød tråd ... tradisjonsrike Tekna-konferansen for hurtigbåter og ferger. Kursinnsikt Det er ikke bare biltrafikken...

  Artikkel Kursinnsikt 17. okt. 2017
 9. Oljevirksomhet i Barentshavet og ta klimautfordringene på alvor. Invitasjon til refleksjon

  spesielt i Lofoten og Barentshavet, var hett tema under valgkampen i sommer og tidligere i høst. Med ... nettverkene Tekna Klima og Tekna … For eller mot fortsatt boring etter olje, spesielt i Lofoten og Barentshavet...

  Artikkel Ledelsesbloggen 17. okt. 2017
 10. Klimatilpasning på jernbanen

  Jernbane Video: Klimatilpasning på jernbanen Hvor sårbar er jernbanenettet for klimaendringene? Rapporten ... Rapporten «Kunnskapsrapport klimatilpasning» som ble utarbeidet for Jernbanedirektoratet tidligere i år, gir en...

  Artikkel Tema: Infrastruktur 12. juni 2024 Streaming
 11. Teknas klimadebatt

  47111 Teknas klimadebatt Klimaloven er tverrpolitisk vedtatt på Stortinget og sier at Norge skal bli ... mot lavutslippssamfunnet. Klimaloven er tverrpolitisk vedtatt på Stortinget og den sier at Norge skal bli

  Kurs Streaming 30. sep. kl. 16.30–19.30
 12. Teknas klimaverksted: Hvordan kan Tekna bidra til at vi når klimamålene?

  47097 Teknas klimaverksted: Hvordan kan Tekna bidra til at vi når klimamålene? Hvordan mener du at din ... til at Norge når klimamålene. Norge må bryte en mengde barrierer for å nå de klimamålene vi har forpliktet

  Kurs 18. sep. kl. 16.30–19.30
 13. Ønsker klimapenger - ikke krav

  Klimaleder Kjetil Bjørklund i KS slår tilbake mot Miljødirektoratets kritikk av at norske kommuner bidrar ... bidrar for lite til klimamålene. Han mener at kommune-Norge har gjort mer enn forventet. Ønsker klimapenger...

  Artikkel Tekna Magasinet 20. juni 2024
 14. ​​Teknas innspill til NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid​

  ...samfunnsutfordringer relatert til klima, natur, biologisk mangfold, matproduksjon og helse. Tekna mener at genteknologi ... Genteknologi i en bærekraftig fremtid (pdf) Sendt til ​​Klima- og miljødepartementet​ Teknas høringsvar besvares...

  Artikkel Politisk 20. feb. 2024
 15. Hvordan bygge for ekstremvær?

  ...direkte 18. april 2024 kl. 18:00 Tekna Bygg og anlegg Tekna Klima Video: Hvordan bygge for ekstremvær? Hvilke ... får klimaendringene for byggenæringen? Se seminar i regi av Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima. Tekna...

  Artikkel Tema: Bygg 23. apr. 2024 Streaming
 16. Kommunene bidrar for lite til klimamålene

  ...lavutslippssamfunnet», spør Tekna Klima i en invitasjon til Teknas klimaverksted. Tekna-medlem Ragnhild Elisabeth ... spørsmålet: – Jeg har gått fra å jobbe med klimapolitikk globalt og nasjonalt til å iverksette konkrete tiltak...

  Artikkel Tekna Magasinet 14. juni 2024
 17. EU's naturrestaureringslov

  skal 20 prosent av all ødelagt natur både på land og i vann restaureres i EU. Innen 2050 skal alle økosystemer ... som forplikter så mange land til å reparere ødelagt og forringet natur. Loven er et sentralt element i EUs

  Kurs Streaming 12. sep. kl. 10.00–11.30
 18. Hackaton for bærekraft

  inviterer utviklere til å løse problemer knyttet til klima og miljø. Brenner du for å bygge en mer bærekraftig ... Har du lyst til å løse miljøutfordringer? Bli med og hacke fremtiden! Fordyp deg i et interessant problem:

  Kurs 1.–3. nov.
 19. Nytt avløpsdirektiv – hva har det å si for mennesker og miljø i Norge?

  Nytt avløpsdirektiv – hva har det å si for mennesker og miljø i Norge? EU-kommisjonen har i flere år arbeidet ... avløpsdirektiv. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av avløpsvann. Endringene

  Kurs Streaming 4. des. kl. 09.00–16.00
 20. Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg

  47136 Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte der ... søkelys på rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger. Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende

  Kurs 19. sep. kl. 11.00–12.00
 21. Infrastruktur 2024

  deg siste nytt og fersk innsikt fra det som rører seg innen infrastrukturutvikling og bærekraftig samfunnsbygging ... samfunnsbygging. Som verdens befolkning fortsetter å vokse og urbanisere, er det stadig viktigere å utvikle en

  Konferanse 18. sep. kl. 09.00–17.00
 22. Må byggebransjen på rehab?

  før. Og la oss være ærlige: Det kommer vi til å fortsette med. Samtidig skal utslipp kuttes og naturen ... lykkes med bærekraftig vekst må alle steiner snus. Og vi må starte med den største byggesteinen av dem

  Kurs Streaming 12. aug. kl. 15.00–15.45
 23. Dilemmasamling: "natur VS energi"

  krever areal og truer uberørt natur: Hvordan kan vi løse dette dilemmaet? Hva er uenighetene? Og hvordan kan ... vår natur fra nedbygging. Ikke nok med at naturtap og endret arealbruk skaper store konflikter. Norge har

  Kurs 3. sep. kl. 16.30–19.00
 24. Regionsamling med hovedstyret for alle med verv i Nord-Norge

  inviterer alle med verv i Nord-Norge til å diskutere tema og prosess for saker til Representantskapsmøtet 2025 ... Representantskapsmøtet er Teknas øverste organ, og vedtak fra møtet legger føringer for Teknas arbeid

  Kurs 1.–2. nov.
 25. Stortingshøring - Meld 26 Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

  ...siden forrige stortingsmelding om klimatilpasningspolitikk ble lagt fram og behandlet. Det er ti år som har ... stiger og nedbørsmønstre som endres. Konsekvensene er alvorlige og omfattende, for naturen og samfunnet...

  Artikkel Politisk 2. nov. 2023