Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 484 treff
 1. Klima, miljø- og biovitenskap

  Klima, miljø- og biovitenskap Innenfor fagfeltene biologi, kjemi og miljø tilbyr Tekna faggrupper, nettverk ... seminarer og kurs. Her ønsker vi å skape faglige møteplasser, belyse teknologiske muligheter og inspirere...

  Tema
 2. Elektrifisering av oppdrettsnæringen

  ambisjoner fra oppdrettsnæringen og fornybarnæringen om å kutte utslipp og drive mer bærekraftig. Mulighetene ... elektrifisering av havbruksnæringen er stor, og løsningene eksisterer i dag og omfatter landstrøm, batterilagring

  Kurs Streaming 8. okt. kl. 11:30–13:00
 3. Bærekraft i vannbransjen – overvann

  for seg løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne ... innen overvann og klimatilpasninger. Å planlegge for bærekraftige, gode økonomiske og fremtidige varige

  Kurs 13.–14. jan. 2021
 4. Besøk hos Sirkula på Gålåsholmen

  sted for gjenbruk og ombruk I en kretsløpspark samles avfallssortering, gjenvinning og ombruk på samme ... med tilrettelagte mottak for farlig avfall og gjenbruk, samt eget mottak for hageavfall hvor avfallet produseres

  Kurs 14. okt. kl. 17:00–18:30
 5. Nullutslipp og klimateknologi – slik ser fremtiden ut for passasjerbåtene

  Nullutslipp og klimateknologi – slik ser fremtiden ut for passasjerbåtene NOx-reduksjon, nullutslipp og hel-elektriske ... hel-elektriske løsninger. Klima- og miljøutfordringer blir en rød tråd under den tradisjonsrike Tekna-konferansen...

  Artikkel 17. okt. 2017
 6. kommunale klimabudsjett

  Kommunale klimabudsjett Bio- og klimabloggen Klimabudsjett og klimaregnskap er nødvendige styringsverktøy ... ambisiøse planer om klimagassutslipp i byer. Følg miniseminar om kommunale klimabudsjett onsdag 16. september...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 16. sep. 2020 Streaming
 7. WWF: Living Planet Report 2020

  pløyd opp for jordbruk eller gjort om til beitemark, og mye av havene er overfisket. Dette fører til at leveområder ... ventet at klimaendringer blir en like kraftig pådriver til tap av naturen rundt oss. Klimaendringer alene

  Kurs Streaming 23. sep. kl. 12:00–13:00
 8. Solenergi - fagdag

  solenergi Solenergi ser en økende trend i Norge, og solen er en ressurs som vi i større grad må benytte ... benytte oss av. I Norge har vi masse areal å bruke og store takflater som kan fange opp solenergi, dette

  Konferanse 2. nov. kl. 10:00–16:00
 9. Erfaringer med utslippsfrie byggeplasser

  utslippsfrie byggeplasser Tekna Bygg og anlegg inviterer i samarbeid med Tekna klima til digitalt lunsjmøte med ... Utslippsfrie byggeplasser er blitt en del av klimaløsningen framover, og er nå en forutsetning for mange byggeprosjekter

  Kurs 15. okt. kl. 11:00–12:30
 10. Kunsten å IKKE kaste mat

  handler? Matsvinn er vår tids mest meningsløse klima- og miljøproblem. Om bare noen tiår vil ikke verden ... fortsetter som nå. Allerede i dag overbelaster vi kloden, og i 2050 passerer vi 9 milliarder mennesker. Hva gjør

  Kurs 21. okt. kl. 19:00–21:00
 11. Kunsten å ikke kaste mat med Thomas Horne

  Thomas Horne Matsvinn er vår tids mest meningsløse klima- og miljøproblem. Om bare noen tiår vil ikke verden ... fortsetter som nå. Allerede i dag overbelaster vi kloden, og i 2050 passerer vi 9 milliarder mennesker. Hva gjør

  Kurs 22. sep. kl. 18:30–20:00
 12. Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?

  bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Norge har teknologi, kunnskap og erfaringer som ... til FNs bærekraftsmål, og hvordan de jobber med målene. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever

  Kurs Streaming 24. sep. kl. 10:00–11:30
 13. Er avfallsfrie byggeplasser realistisk?

  realistisk? Tekna Bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte i samarbeid med Tekna klima. Temaet denne gangen ... byggeplasser mulig og hvordan kan det i så fall oppnås? Hvordan kan materialbruken reduseres, og hva betyr det

  Kurs 12. nov. kl. 11:00–12:30
 14. Skogens rolle i det grønne skiftet

  Bioenergi utgjør over halvparten av EUs fornybare energi, og omfanget vokser raskt. Omtrent 80 % av verdens bioenergi ... brennes i dag i EU. Men hvor klimavennlig er det egentlig å hogge ned skogområder og brenne trematerialet til

  Kurs Streaming 14. okt. kl. 18:00–19:00
 15. Transformasjon og bærekraftig endringsledelse

  40231 Transformasjon og bærekraftig endringsledelse Lær hvordan du og din organisasjon kan jobbe med ... med transformasjon og ta en lederskapsrolle i å skape en bærekraftig og rettferdig fremtid. På dette kurset

  Kurs 18.–19. nov.
 16. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 19. okt. 2021 kl. 10:00–17:00
 17. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 14. okt. kl. 10:00–17:00
 18. Forskerkafé

  Forskerkafé Hjernen er tema for Forskningsdagene og vi har også i år Forskerkafé på Kafé K. I tillegg ... velferdsteknologi, og CO2-fangst. Her får du innblikk i spennende forskning, møte forskere ansikt til ansikt og en hyggelig

  Kurs 22. sep. kl. 18:30–20:30
 19. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 16. mars 2021 kl. 10:00–17:00
 20. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 15. des. 2021 kl. 10:00–17:00
 21. Klimagassregnskap

  Fra lavenergiprogrammet Klimagassregnskap Du kan beregne klimagassutslippene fra byggeprosjektet ditt ... en helhetlig metode på klimagassutslipp.no klimagassregnskap,klimagassutslipp, Byggbloggen Statsbygg...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 22. Framsikt 2050 - hva nå?

  overfor store utfordringer når det gjelder klima, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. BAE-næringen ... lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nå 1,5-gradersmålet. Dette innebærer at alle ledd

  Kurs 14. jan. 2021 kl. 12:00–15:30
 23. Hva skal du bli når du blir stor?

  velge matematikk og realfag i ditt videre skoleløp. Vi inviterer alle førsteklassinger og lærere på videregående ... interaktive foredrag som forteller alt det spennende og fantastiske dere kan drive med når dere velger realfag

  Kurs 17. nov. kl. 10:00–12:00
 24. klimatilpasning eksisterende bygg 2

  ...innen serien: Klimatilpasning - eksisterende bygg Vi har tidligere satt fokus på vvs og energi i forbindelse ... forbindelse med klimatilpasning av eksisterende bygg. Mer om hvilke type klimaendringer vi står overfor kan...

  Artikkel Byggbloggen 5. mai 2020 Streaming
 25. Praktisk arbeid som ansattvalgt medlem i bedriftens styre

  på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset ... bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret belyses på kurset. Del 1 I første

  Kurs 24. nov. kl. 09:00–16:15