Jorda fra sat

Infrastrukturbloggen

Jordobservasjoner: Hva kan satellittene fortelle oss om klima og miljø?

Tekst av Tove Rodahl 27. nov. 2019 Streaming

Hva kan satellittene fortelle oss om klima og miljø

Vi fikk høre om hva observasjonssatellitter kan brukes til. Det europeiske Copernicus-programmet med sine sentineler er fremst i verden på jordobservasjoner. Man bruker algoritmer på satellitt-data for å følge med på isdybde, avskoging, bresmelting, skogbranner, havnivå og mye mer.

Programmet

Hans Borchsenius ønsker velkommen:

Satellitter som verktøy i miljøovervåking
v/Maria Høegh Berdahl, Avdeling for Forskning og Jordobservasjon ved Norsk Romsenter
Maria Høegh Berdahl: presentasjon Tekna

Analyse av satellittobservasjoner med maskinlæring og fysiske modeller
v/Rune Solberg, Seksjon for Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral
Miljø- og klimaobservasjoner Solberg

Det var FEIM, Teknas Faggruppe for Energi, Industri og Miljø som inviterte.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer