Shutterstock_143800954 syklister

Energibloggen

Ambisiøs klima- og energipolitikk i Oslo – fra visjon til praksis

Tekst av Tove Rodahl 20. okt. 2015 Streaming

Se opptak fra presentasjonene om hvordan den ambisiøse klima- og energistrategien for Oslo skal følges opp.

Den ambisiøse klima- og energistrategien for Oslo krever handling. Hvordan skal strategien løftes fra visjon til praksis?
Hvordan skal man halvere klimagassutslippene innen 2030 og bli fossilfrie i 2050?

FEIM (en faggruppe i Teknas Osloavdeling) inviterte direktør for Klima- og energiprogrammet, Silja Bjerke Vestre, og Helene Egeland, Seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten til å presentere Oslos ambisiøse målsetninger og hvordan disse vil realiseres.

Silja Bjerke Vestre presenterte Klima- og energistrategien for Oslo og snakket om hvordan planen skal realiseres.

Helene Egeland holdt et innlegg om hvordan man arbeider i Oslo for å fremme klimavennlige bygg og byområder med utgangspunkt i FutureBuilt programmet.

Se opptak fra de spennende presentasjonene deres:

Les Bjørn Borgaas sitt innlegg om utkastet til strategien: Det grønne skiftet, eller innlegget Grønt skifte eller kaos, to teorier, der han peker på nødvendigheten av det grønne skiftet, også i henhold til klassisk økonomisk teori.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer