Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Line Henriette Holten

Aktuelt

Tekna: - Øk satsingen på klima, IKT, kompetanse og næringsutvikling

Publisert: 18. mars 2019

Regjeringens budsjettkonferanse for 2020 er i gang. Tekna ber om styrket satsing på næringsutvikling, kompetansereform, IKT-sikkerhet og karbonfangst og -lagring.

- Tekna ber regjeringen styrke virkemiddelapparatet for næringsutvikling i nye og eksisterende virksomheter. Kompetansereformen «Livslang læring» må ha en innretning som ivaretar alle arbeidstakeres kompetansebehov gjennom hele karrieren og gir næringslivet mulighet til å omstille seg i takt med den teknologiske utviklingen, sier Teknas generalsekretær Line Henriette Holten.

 

Holten påpeker også at det er avgjørende at Norge får på plass en full verdikjede for karbonfangst og -lagring. Dette er et av de viktigste grepene Norge kan ta for å bekjempe globale klimaendringer.

- Det er nødvendig at regjeringen fortsatt satse midler, som vil gi kompetanse og teknologiutvikling som Norge og verden vil trenge, sier hun.

 

Økt satsing på IKT-sikkerhet er viktig for Tekna, som ønsker at det settes av midler i budsjettet.

- De siste årene har flere oppdaget at IKT-sikkerhet må styrket betraktelig på mange felt og områder. Tekna har lenge bedt om en mer offensiv IKT-satsing, og håper to nye statsrådsposter på området vil gi utslag i neste års budsjett, sier hun.

 

Holten sier det er viktig å legge politisk trykk på politikerne, og opplever at Tekna blir lyttet til.

- Tekna er svært fornøyd med at budsjettet for 2019 hadde en god teknologiprofil. Teknas medlemmer arbeider i virksomheter som i stor grad vil bidra til å nå regjeringens overordnede målsettinger. Teknas innspill til budsjettet for 2020 vil bidra til å dra Norge ytterligere i riktig retning hva angår det grønt skifte, teknologiutvikling og flere arbeidsplasser, avslutter Line Henriette Holten.

 

Les også