Tekna: - Øk satsingen på klima, IKT, kompetanse og næringsutvikling

Regjeringens budsjettkonferanse for 2020 er i gang. Tekna ber om styrket satsing på næringsutvikling, kompetansereform, IKT-sikkerhet og karbonfangst og -lagring.

- Tekna ber regjeringen styrke virkemiddelapparatet for næringsutvikling i nye og eksisterende virksomheter. Kompetansereformen «Livslang læring» må ha en innretning som ivaretar alle arbeidstakeres kompetansebehov gjennom hele karrieren og gir næringslivet mulighet til å omstille seg i takt med den teknologiske utviklingen, sier Teknas generalsekretær Line Henriette Holten.

 

Holten påpeker også at det er avgjørende at Norge får på plass en full verdikjede for karbonfangst og -lagring. Dette er et av de viktigste grepene Norge kan ta for å bekjempe globale klimaendringer.

- Det er nødvendig at regjeringen fortsatt satse midler, som vil gi kompetanse og teknologiutvikling som Norge og verden vil trenge, sier hun.

 

Økt satsing på IKT-sikkerhet er viktig for Tekna, som ønsker at det settes av midler i budsjettet.

- De siste årene har flere oppdaget at IKT-sikkerhet må styrket betraktelig på mange felt og områder. Tekna har lenge bedt om en mer offensiv IKT-satsing, og håper to nye statsrådsposter på området vil gi utslag i neste års budsjett, sier hun.

 

Holten sier det er viktig å legge politisk trykk på politikerne, og opplever at Tekna blir lyttet til.

- Tekna er svært fornøyd med at budsjettet for 2019 hadde en god teknologiprofil. Teknas medlemmer arbeider i virksomheter som i stor grad vil bidra til å nå regjeringens overordnede målsettinger. Teknas innspill til budsjettet for 2020 vil bidra til å dra Norge ytterligere i riktig retning hva angår det grønt skifte, teknologiutvikling og flere arbeidsplasser, avslutter Line Henriette Holten.

 

Publisert: 18. mars 2019