Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 479 treff
 1. Kurs i Python?

  ...selvfølgelig vært populært hos medlemmene våre lenge. Behovet for å lære litt programmering sprer seg stadig ... gjennom dette siste korona-året. Tekna følger opp behovet ved å tilby nettkurs i introduksjon til dataanalyse...

  Artikkel 2. des. 2020
 2. Realfagsparadokset – om hvorfor ungdommen velger bort utdanning innen realfag

  Til tross for behovet for kompetanse, høye lønninger og mulighet for selvrealisering, velger ungdommen ... Skole,utdanning, Realfagsbloggen Til tross for behovet for kompetanse, høye lønninger og mulighet for...

  Artikkel Realfagsbloggen 24. okt. 2013
 3. Etikk og egen virksomhet: Integritet, ærlighet og lojalitet

  Maslow forsøkte i 1943 å definere grunnleggende behov som kan forklare vår motivasjon og atferd. Å etablere ... Maslow forsøkte i 1943 å definere grunnleggende behov som kan forklare vår motivasjon og atferd. Å etablere...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2014
 4. Design thinking i en krevende tid

  ...gjennom innsikt får en god forståelse for brukernes behov og nye løsninger testes flere ganger før det lanseres ... rekke spørsmål: Hva er behovene nå? Har rammebetingelsene endret seg? Er det behov i kjølvannet av en krise...

  Artikkel 7. apr. 2020
 5. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

  ...luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Ellers risikerer du upresis ... luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Ellers risikerer du upresis...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 6. Andre energikilder

  Varmtvannet den produserer, kan brukes til å dekke behovet for varmt tappevann og romoppvarming. Vi kan også ... typen system for å dekke en enda større del av varmebehovet med fornybar energi. Slike aggregater er vanlige...

  Artikkel Byggbloggen 12. feb. 2019
 7. Elektrisitet som oppvarming

  ...elektrisk romoppvarming hvis fornybar energi dekker et behov som tilsvarer 50% av energibruken til varmt tappevann ... vi dekket varmtvannsbehovet i norske boliger med elektriske beredere. Men tappevannsbehovet i norske boliger...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 8. Hva er et passivhus?

  ...spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i ... passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 % av normen for tradisjonelle boliger...

  Artikkel Byggbloggen 26. nov. 2013 Streaming
 9. Solenergi

  Solfangere kan i nordisk klima dekke ca 50 % av varmebehovet til tappevann. Dette kan variere fra 40–70 % ... dekker både varmt tappevann og romoppvarming er behovet størst om vinteren. Om sommeren er det motsatt:...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 10. Varmepumper

  ...mpe Passivhus har et lavt og veldig varierende behov for varme. Det er en utfordring for ordinære varmepumpeløsninger ... høyere varmebehov. Derfor er det viktig å velge og designe løsninger tilpasset det lave varmebehovet. Vi...

  Artikkel Byggbloggen 8. feb. 2019
 11. 8 gode råd til ventilasjon i næringsbygg

  ...lavenergiprogrammet 8 gode råd til ventilasjon i næringsbygg behovsstyrt ventilasjon,desentralisert ventilasjonsanlegg ... å kutte kostnader og spare energi. Med god behovsstyring basert på CO²- og temperaturmålinger kan vi...

  Artikkel Byggbloggen 12. feb. 2019
 12. Hjemmekontor

  Hjemmekontor nå er i hovedsak en konsekvens av smittevernbehov. Like fullt berører dette de ansattes hverdag ... positivt. Ansatte har ulike behov – dette gjelder også hvordan de vurderer behov og ønske om hjemmekontor...

  Artikkel 9. okt. 2020
 13. Valg av energikilder og varmeløsninger i passivhus

  ...at en energimengde minst like stor som halve energibehovet til varmt tappevann må dekkes av fornybare energikilder ... forhold allerede i tidligfase-prosjektering, som: Arealbehov for teknisk utstyr Plass til distribusjon av...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 14. Bransjeprogrammer

  ...til finansiering av studieplasser. Det er et stort behov for å utvikle gode og fleksible etter- og vi ... videreutdanning i bransjer med store omstillings- og utviklingsbehov, sier Randeberg. Studiepoeng og dagpenger Frem...

  Artikkel Aktuelt 6. okt. 2020
 15. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

  - Meklingen har gitt resultater både i form av noe økonomi og forbedringer i og ... har en dialog med arbeidsgivere basert på lokale behov og at de blir enige om hvordan forhandlingsprosessen...

  Artikkel Aktuelt 15. okt. 2020
 16. Rådgiverens rolle i fremtidens skole

  ...karrieremuligheter for realister og teknologer, kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked samt konkrete verktøy ... teknologifag, og sette fokus på fremtidige kompetansebehov. Hadde du ikke anledning til å være tilstede...

  Artikkel Realfagsbloggen 18. aug. 2015 Streaming
 17. Hvem er Kron?

  Hvem er Kron? Gjennom en ny avtale med Kron får du som Tekna-medlem tilgang til en av ... tilpasset løsning basert på dine egne preferanser og behov. Gjennom smart bruk av teknologi, syr de sammen...

  Artikkel 8. okt. 2020
 18. Kompetanseplan – universell utforming

  ...omgivelsene.» Frokostseminaret orienterte om bakgrunn og behov for kompetanseplanen. Kompetanseplanen ble presentert ... at også studenter og førstegangskjøpere kan ha behov for universell tilgjengelighet, men mener at det...

  Artikkel Byggbloggen 27. aug. 2012 Streaming
 19. Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?

  Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene? ... Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 24. sep. 2020 Streaming
 20. Mastervinneren i geofag

  ...masterprogrammet tilrettelagt for å bidra til samfunnets behov? – Fremtiden for energisektoren er usikker og utfordrende ... indikerer at det frem mot 2040 fortsatt vil være et behov for leting og produksjon av hydrokarboner. I tillegg...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. feb. 2019
 21. Når skal du gjøre energiberegninger?

  Blant annet gjelder det: Høyeste tillatte oppvarmingsbehov og varmetapstall Andel fornybar energiforsyning ... overordnet nivå i tidlig fase. Da reduserer vi behovet for å omprosjektere i senere faser. Energiberegning...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 22. Bærekraftig utvikling

  ...en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å ødelegge for de kommende generasjoner ... Steigan fokuserte på utfordingene relatert til behov for energi, mat og vann. Det viktigste vi kan gjøre...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 28. feb. 2013 Streaming
 23. Metoder for vannovervåking

  Norsk Vannforening inviterer til fagtreff om nye metoder for overvåking av vann. Dette har ... innledet møtet. Forvaltningens behov for overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? – ved...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 23. sep. 2013 Streaming
 24. MOOC streaming

  Miniseminar om MOOC Tekna Bygg og anlegg inviterte til direktesendt seminar om MOOC 27. ... ekspertutvalget for etter- og videreutdanning, er behovet for livslang læring sterkt økende. Vil du oppdatere...

  Artikkel Byggbloggen 21. aug. 2020 Streaming
 25. Derfor fungerer design thinking så godt i offentlig sektor

  ...thinking hjelper det offentlige å forstå brukernes behov og å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi ... gjennom innsikt får en god forståelse for brukernes behov og nye løsninger prototypes og testes flere ganger...

  Artikkel 2. okt. 2019