Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–22 av 22 treff
 1. Økt popularitet med FNs bærekraftsmål

  Hefre Lie Øystein Krogsrud Økt popularitet med FNs bærekraftsmål Helse, miljø og sikkerhet ved NTNU er en ... Albrechtsen tror at programmets dekning av flere av FNs bærekraftmål har gjort HMS-studentene mer ettertraktet...

  Artikkel Tekna Magasinet 5. feb. 2020
 2. Tekna øker bevistheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig?

  John M. Raaheim Tekna øker bevistheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig ... bærekraftig? bærekraft,bærekraftig,bærekraftsmål,dyrka mark,etikk,etisk refleksjon,kornkammer,kornlagre,mat...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mars 2019
 3. Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden

  Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden Teknas representantskapsmøte vedtok søndag 16 ... Tekna seg bak FNs bærekraftsmål, og å jobbe for å nå disse. Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper...

  Artikkel 16. juni 2019
 4. Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?

  næringslivet med bærekraftsmålene? Norge har forpliktet seg til en rekke av FNs bærekraftsmål, men hvordan ... hvordan jobber ulike bransjer med bærekraftsmålene? Bli med på nettmøte! Bærekraftig utvikling handler om å

  Kurs Streaming 24. sep. kl. 10:00–11:30
 5. Teknas visepresident: Bærekraft handler også om kompetanse og den norske modellen

  ...arbeidslivet utformes på, er viktig for å nå FNs bærekraftsmål, mener Teknas visepresident Vidar Hansen. ... kort tid siden. -Tekna har hatt bærekraft og bærekraftsmålene øverst på sin agenda gjennom flere år, understreket...

  Artikkel 17. sep. 2020
 6. Bærekraft

  Bærekraft Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål. Hvordan skal vi nå bærekraftsmålene? Få med deg arrangementer ... utvikling,FNs bærekraftsmål,sustainability,video, Bio- og klimabloggen Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. okt. 2019 Streaming
 7. Bistand med norsk helseteknologi

  ...helseteknologi brukes i bistand og er med på å oppfylle FNs bærekraftmål. Tove Rodahl Bistand med norsk helseteknologi ... Ledelsesbloggen Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid...

  Artikkel Ledelsesbloggen 20. nov. 2018 Streaming
 8. Fremtidens bolig

  ...streaming av frokostmøte om fremtidens bolig. FNs bærekraftsmål,fremtidens bolig,frokostmøte,Tekna Bygg og ... bor i byer. Urbaniseringen skjer overalt. FNs bærekraftsmål 11 sier at vi skal «gjøre byer og bosettinger...

  Artikkel Byggbloggen 14. mars 2019 Streaming
 9. Verdens Vanndag 2018

  ...miljøet og reduserer forurensing. Gjennom FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verden land seg til å sikre ... opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 19. mars 2018
 10. Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

  Randeberg gjenvalgt som Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim er gjenvalgt som ... vekst. Vi har konkretisert disse gjennom FNs bærekraftsmål, og jeg vet at teknologene vil bidra sterkt...

  Artikkel 16. juni 2019
 11. På lag med klima!

  På lag med klima! Tekna støtter FNs klimamål, og i morgen heier vi på de unge som markerer med streik ... av 1950-tallet. Tidligere denne måneden kom også FNs naturpanel (IPBES) ut med en dyster rapport om naturens...

  Artikkel 23. mai 2019
 12. Tekna-medlemmer for FNs bærekraftmål

  Anne Grete Nordal Tekna-medlemmer for FNs bærekraftmål Vi har spurt et knippe Tekna-medlemmer hvordan ... hvordan jobben deres kan bidra til å nå FNs bærekraftmål. To av dem deltok på en inspirasjonsdag for VGS-elever...

  Artikkel Tekna Magasinet 23. okt. 2019
 13. – Bærekraftig endringsledelse handler om alle krisene vi står overfor

  ...transformasjon. Innen 2030 skal vi ifølge FNs 17 bærekraftsmål utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe ... bærekraftige Det er nærmest umulig å ta innover seg bærekraftsmålene, og enda vanskeligere å skjønne hvordan vi...

  Artikkel Aktuelt 13. aug. 2020
 14. Tekna om klima

  ...klima Tekna støtter det norske klimaforliket, FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Her kan du lese mer om hva ... innovative løsninger er nøkkelen for å nå bærekraftsmålene og klimamålene. Tekna jobber for å gi dem...

  Artikkel 20. sep. 2019
 15. – Solkraft er en unik mulighet for norsk næringsliv

  ...avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Den globale energisektoren står nemlig for ... Bernhard bidrar solkraft til ni av 17 av FNs bærekraftsmål. Han ramser opp: Utrydde fattigdom (1) Rent...

  Artikkel 2. mars 2020
 16. Alt klart for Verdens vanndag

  ...tilgang til fullverdige sanitærløsninger. FNs bærekraftsmål 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning ... regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk. Leaving No One Behind handler derfor...

  Artikkel 18. mars 2019
 17. Hvordan bidra til en mer bærekraftig utvikling?

  Hvordan bidra til en mer bærekraftig utvikling? Torsdag 17. oktober arrangerte ... billetter i Ruter appen! Hvor kult er ikke det? FNs 17 bærekraftsmål var et gjennomgående tema og alle de inviterte...

  Artikkel 18. okt. 2019
 18. Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi

  Teknas formålsparagraf og måldokumenter danner FNs bærekraftsmål et rammeverk for Teknas arbeid for å sikre ... økonomisk og miljømessig. Tekna anerkjenner at bærekraftsmålene er et helhetlig rammeverk basert på sosiale...

  Artikkel 18. feb. 2020
 19. Disse fem megatrendene vil påvirke fremtidens gater og bymiljøer

  Megatrendene som vil påvirke fremtidens byer Må å sette ned trafikkhastigheten ... fra dagens og morgendagens krav. Skal vi nå FNs bærekraftsmål kan vi ikke forholde oss til disse. Det forteller...

  Artikkel Aktuelt 20. mai 2020
 20. Hvordan kan du bidra til miljø og bærekraft som Tekna-medlem?

  Hvordan kan du bidra til miljø og bærekraft som Tekna-medlem? Din kompetanse ... største bedriftene i Norge rapporterer i dag på FNs bærekraftsmål. Teknas bedrifts- og etatsgrupper er viktige...

  Artikkel 13. nov. 2018
 21. AI- og robotetikk – Fremtidsscenarier og etiske utfordringer

  John M. Raaheim AI- og robotetikk – Fremtidsscenarier og etiske utfordringer Vil vi oppleve teknologisk ... krigsområder mange andre steder på jorden. FNs bærekraftsmål realiseres mer delvis enn helt. Et samfunn...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. sep. 2018
 22. Teknas politikk om høyere utdanning og forskning

  Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Om Teknas politikkdokumenter ... kompetanse for å nå lavutslippssamfunnet, i tråd med FNs bærekraftsmål. En viktig verdi i det norske utdanningssystemet...

  Artikkel 18. feb. 2020