Evnerike barn

Råd og tips

Evnerike barn

Tekst av Tove Rodahl 1. nov. 2018 Streaming

Evnerike elever eller elever med stort læringspotensial: Hvordan gjenkjenner man dem og hva trenger de?

Elever med stort læringspotensial

Hva er forskjellen på skoleflinke og evnerike elever?
Hvordan identifiserer man dem – og hva slags tilpasset opplæring bør man tilby dem?

Dette var spørsmål som MNT-forum hadde satt på agendaen i dette miniseminaret 12. november.

Vi fikk høre Safina de Klerk fra Talentsenteret i realfag på Norsk Teknisk Museum:
MNT forum

Vi fikk også høre Ellen Egeland Flø fra Mailand VGS:
Mnt-forum om elever med høyt læringspotensial

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av MNT-forum

Les også