Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En ung jente med Lego utstyr

Inspirer med teknologi- og realfag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Vi ønsker nysgjerrige barn

For å få til det støtter vi flere aktiviteter som skal bidra til å vekke barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi.

Viktig med kompetente lærere

Tekna mener kompetente lærere og rådgivere er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. For Tekna er det derfor helt sentralt å jobbe for økt kompetanse blant dem som skal utdanne og gi råd til fremtidens teknologer og realister. 

Vi ønsker nysgjerrige barn

For å få til det støtter vi flere aktiviteter som skal bidra til å vekke barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi.

Viktig med kompetente lærere

Tekna mener kompetente lærere og rådgivere er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. For Tekna er det derfor helt sentralt å jobbe for økt kompetanse blant dem som skal utdanne og gi råd til fremtidens teknologer og realister. 

Vår politik på utdanning og forskning

Universiteter og høyskoler må i større grad ta i bruk mulighetene som digitale og teknologiske løsninger gir for utdanning, forskning og formidling.

Det er behov for mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og offentlig og private virksomheter for å utløse kreativitet, nytenkning og entreprenørskap.

Vil du vite mer kan du se vårt politikkdokument om høyere utdanning og forskning.

Politisk innsats

I det politiske arbeidet svarer vi på høringer om grunnskole, videregående og høyere utdanning.

 I saker vi kjemper for, setter vi agenda ved å sende innspill og ha kontakt med myndigheter, offentlige utvalg og andre organisasjoner. 

Vi foretar også undersøkelser for å kartlegge og legge frem vårt synspunkter for politikere og andre som jobber med skolesystemet.

Kontakt oss! 

Ta gjerne kontakt med leder for Teknas teknologi- og realfagssatsing hvis du ønsker å bidra/samarbeide eller har en god idé innen realfagsrekruttering.

Profilbilde av Ane Hagtvedt, rådgiver i Tekna

Ane Hagtvedt

rådgiver, Tekna fag

[email protected] Tel: 98840517