En ung jente med Lego utstyr

Inspirer med teknologi- og realfag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Vi ønsker nysgjerrige barn

For å få til det støtter vi flere aktiviteter som skal bidra til å vekke barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi.

Viktig med kompetente lærere

Tekna mener kompetente lærere og rådgivere er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. For Tekna er det derfor helt sentralt å jobbe for økt kompetanse blant dem som skal utdanne og gi råd til fremtidens teknologer og realister. 

Vi ønsker nysgjerrige barn

For å få til det støtter vi flere aktiviteter som skal bidra til å vekke barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi.

Viktig med kompetente lærere

Tekna mener kompetente lærere og rådgivere er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. For Tekna er det derfor helt sentralt å jobbe for økt kompetanse blant dem som skal utdanne og gi råd til fremtidens teknologer og realister. 

Tekna om høyere utdanning og forskning

Tekna mener at universiteter og høyskoler i større grad må ta i bruk mulighetene som digitale og teknologiske løsninger gir for utdanning, forskning og formidling. Tekna mener det er behov for mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og offentlig og private virksomheter for å utløse kreativitet, nytenkning og entreprenørskap.

Vil du vite mer om hva Tekna mener om høyere utdanning og forskning, les mer i Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning.

Politisk innsats

I det politiske arbeidet svarer vi blant annet på ulike høringer som angår grunnskole, videregående og høyere utdanning.

Vi setter også selv agenda ved å sende innspill og ha kontakt med politiske myndigheter, offentlige utvalg og andre organisasjoner i saker som vi ønsker gjennomslag for. Vi deltar i ulike fora der vi kan uttrykke vår mening i aktuelle saker.

Vi foretar også undersøkelser for å kartlegge og legge frem Teknas synspunkter for politikere og andre som jobber med utforming av det norske skolesystemet.

Kontakt oss! 

Ta gjerne kontakt med leder for Teknas teknologi- og realfagssatsing hvis du ønsker å bidra/samarbeide eller har en god idé innen realfagsrekruttering.

Profilbilde av Ane Hagtvedt, rådgiver i Tekna

Ane Hagtvedt

rådgiver, Tekna fag

aneh@tekna.no Tel: 98840517