Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bautaen på Kjeller

Bauta for forskningsmiljøene på Kjeller – en forskningsbragd

Forsvarets forskningsinstitutt og Institutt for energiteknikk

Ta et selvportrett med en bauta og vinn en sekk!

Gjør norgesferien ekstra minneverdig med Tekna-bautaene. Vi trekker 3 vinnere som får tilsendt en Norrøna 20L sekk.

Bautaen ble reist utenfor begge institusjonenes kontorer i Instituttveien på Kjeller og avduket av Teknas visepresident Lise Lyngsnes Randeberg i 2012.

Tekna hedrer den militære og sivile knoppskytingen som forskningsmiljøet på Kjeller har skapt siden Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble etablert der i 1946.

Med opprettelsen av FFI fikk Norge for første gang en egen enhet for forsvarsforskning. Erfaringene fra andre verdenskrig, og den tiltakende kalde krigen, førte til stor økning i bevilgningene til Forsvaret, og FFIs budsjett ble flerdoblet på få år.

I 1948 ble den sivile forskningen på atomenergi utskilt fra FFI, og Institutt for atomenergi (IFA) ble etablert på nabotomten til FFI. Forskning på atomenergi var et prioritert område for det norske samfunnet. Sammen utgjorde de to instituttene et meget tungt teknologisk forskningsmiljø av stor betydning for Norge. I 1980 fikk IFE dagens navn, Institutt for energiteknikk.

Kjellerinstituttene har spilt en betydelig rolle i norsk forskningsbasert industriutvikling innenfor elektronikk, sensorteknologi, telekommunikasjon, våpensystemer, romforskning, satellitter og undervanns- og petroleumsteknologi.  Instituttene har også hatt en viktig rolle innen miljøteknologi og fornybare energisystemer. Kongsberggruppen er et godt eksempel på viktig sivil og militær kompetanseoverføring fra FFI og IFE.

Instituttene har vært en basis for et moderne forsvar, et framtidsrettet næringsliv, velstandsutvikling og økonomisk frihet. På Kjeller ble mye av grunnlaget lagt for å skape en norsk høyteknologisk industri, kontrollert av norske interesser. IFE har dessuten landets høyeste kompetanse inne nukleær teknologi.

Les mer om forskningsinstituttene på Kjeller:

Bautaens plassering:

Tekna-bautaene

Tekna reiser bautaer rundt omkring i landet som skal minne oss om bragder innen teknologi og realfag. Les mer om andre Tekna-bautaer for store og viktige norske teknologi- og forskningsbragder.

Les også