Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en oljeplatform på havet

Bauta for norsk petroleumsvirksomhet - en ingeniørbragd

Bautaen ble reist i 2017 for å hedre den teknologiske virksomheten som var grunnlaget for olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen. Den har vært viktig for landets økonomi, velstands- og samfunnsutvikling.

Ta et selvportrett med en bauta og vinn en sekk!

Gjør norgesferien ekstra minneverdig med Tekna-bautaene. Vi trekker 3 vinnere som får tilsendt en Norrøna 20L sekk.

I dag, flere tiår etter at produksjonen kom i gang, er norsk petroleumsvirksomhet  Norges viktigste næring både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av den totale verdiskapingen. Virksomheten har også vært en hovedmotor i utviklingen av norsk teknologi og industri. I dag gir denne kompetansen Norge et betydelig fortrinn når nye grønne energikilder skal utnyttes, særlig offshore.

Tross skepsis til at det var utvinnbare hydrokarboner i havbunnen, gjorde et nederlandsk funn i 1959 at entusiasmen vant fram. I 1963 proklamerte regjeringen Gerhardsen Norges suverenitet over den norske kontinentalsokkelen. I juli 1967 skapte det håp og optimisme da riggen Ocean Traveler fant olje i Balderfeltet. 1977 fikk Norge råderett innenfor en 200 mils økonomisk sone – et areal som var det firedobbelte av fastlands-Norge og innebar et enormt potensial.

Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Det skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. En rekke kloke beslutninger fra norske myndigheter var avgjørende for den suksessen petroleumsvirksomheten har vært for Norge, ikke minst opprettelsen av det 100% statseide Statoil.

Det gode samspillet mellom geologer, ingeniører og myndigheter gjorde dette mulig. At man i starten benyttet utenlandske selskaper og deres kompetanse, gjør ikke prestasjonen mindre. Når det gjelder utvinning på store havdyp, har Norge vært et foregangsland med sin dykkerkompetanse og de fantastiske Condeep-plattformene som er blant verdens høyest betongbyggverk.

14 store betongkolosser, alle med Norwegian Contractors «Condeep»-design, med Troll A-plattformens mektige 472 meter som det absolutte høydepunkt. Når havdypene etter hvert begynte å bli store, var norske ingeniører i forkant med å utvikle løsninger til bruk på havbunnen. Her var blant andre Kongsberggruppen en av pionerene.

Bautaen ble avduket i 2017 av Stavanger kommunes varaordfører Bjørg Tysdal Moe og Teknas visepresident Dag Waaler.

Les mer om norsk petroleumsvirksomhet:

Bautaens plassering:

Tekna-bautaene

Tekna reiser bautaer rundt omkring i landet som skal minne oss om bragder innen teknologi og realfag. Les mer om andre Tekna-bautaer for store og viktige norske teknologi- og forskningsbragder.

Les også