Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Etikkressurser

Publisert: 26. feb. 2015

Her vil du finne et utvalg av temahefter og litteratur om etikk og etiske spørsmål som kan være aktuelt for deg.

Utvalgt litteratur

Temahefte 7 The TOUGH International case
In January 2015, Tekna's Ethical Council was asked to develop a case for the International Student Festival in Trondheim (ISFiT). The case, in five parts, is presented in this paper and illustrated with Norwegian examples to show that the case parts are not entirely fiction.

Temahefte 6 Green economy and ethical challenges
This paper is based on a lecture titled Green economy and ethical challenges, which is about some of the challenges we have to face, changing the world and its present economical laws.

Temahefte 5 Om etisk refleksjon 
Tekna fikk i februar 2013 nye etiske retningslinjer. Her oppfordres Teknas medlemmer til å øve og praktisere etisk refleksjon. Dette temaheftet presenterer noen av de mest brukte verktøy som brukes for å reflektere rundt etiske dilemmaer, navigasjonshjul, etisk matrise, klok-modellen, sme-modellen med flere. Her, som på de fleste andre områder, gjelder det at øvelse gjøre mester.

Temahefte 4 Etikk, ledelse, ansvar og usikkerhet 
Lever du som leder etter en etikk basert på verdier som ærlighet og hensynsfullhet, vil du skape gode relasjoner til andre mennesker. Med et godt fundert verdisett er det enklere å vite hva som er riktig for deg når du skal ta vanskelige beslutninger som berører andre. Du kan ta bedre beslutninger raskere. Du kan være en effektiv leder. Dette er det sentrale budskapene i dette temaheftet.

Temahefte 3 Om juks og egne verdier 
Her tar vi spesielt for oss juks blant studenter under studier. Temaheftet er satt sammen av reportasjer fra Teknas studentmiljøer i perioden 2009 til 2011. Situasjonen på dette området har ikke endret seg mye frem til i dag (2015). Hva er juks og hva er ikke-juks? Verdt å tenke gjennom også i en travel studenthverdag. Heftet tar også opp korrupsjon, bærekraft og velferd sett fra studentståsted.

Temahefte 2 Fra Gaza til finans push 
Dette temaheftet inneholder case med etiske dilemmaer publisert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene spenner fra dilemmaer man kan møte ved leveranser til krigsområder, ved mulig miljøkriminalitet, eller treffe på i møte mellom teknologisk innovasjon, forretningsutvikling og aksjespekulasjon. Plukk med deg temaheftet om Etisk refleksjon og øv deg sammen med kolleger.

Temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold
Ifølge mediene er varslere i arbeidslivet en utsatt gruppe. Virkeligheten er annerledes. Undersøkelser viser at de fleste varslere når frem, blir hørt og blir tatt på alvor. Felles for mange vellykkede varslere er at de følger «boka», de følger reglene for god varslerskikk, varsler internt eller gjennom tillitsvalgte. Dette temaheftet forteller deg om hvordan du kan bli en vellykket varsler.