Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Getty images

Politisk

NOU 2023: 9, Generalistkommunesystemet, Likt ansvar – ulike forutsetninger.

Oppdatert: 27. sep. 2023

Tekna har medlemmer med høy fagkompetanse i sentrale posisjoner hos alle typer aktører knyttet til kommunal forvaltning og kommunale virksomheter. Dette gjelder for eksempel administrativ ledelse i kommunene, fagetater i kommunene, kommunale selskaper og Interkommunalt samarbeid (IKS), konsulentselskaper, fylkeskommuner, statsforvalterne, nasjonale fagetater, et bredt spektrum av private selskaper etc.

Last ned høringsinnspillet her: Høringsuttalelse om Generalistkommunesystemet (pdf)
Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Generalistkommunesystemet er fundamentet for kommunalforvaltningen.
  • Tekna støtter opprettholdelsen av generalistkommunesystemet, men ser behov for betydelige forbedringer.
  • Fokus bør være på oppgavene som skal løses med riktig kvalitet og samarbeid.
  • Generalistkommunesystemet inkluderer flere aktører som påvirker kvaliteten av kommunale tjenester.
  • Økt fokus på gode fagmiljøer i kommunene er avgjørende for kvalitet og kostnadseffektivitet.
  • Digitalisering og teknologi er nøkkelen til effektivitet, men brukervennlighet må prioriteres.
  • Kommunestrukturen, inkludert sammenslåinger, interkommunalt samarbeid, og regionale tjenester, er viktige forbedringsområder.
  • Fylkeskommunenes rolle i systemet bør tydeliggjøres, med fokus på veiledning og bistand til kommuner.
  • Kontinuerlig forbedring og læring bør suppleres med sjeldnere reformer.
  • Bærekraft bør være en drivkraft for utviklingen av kommunal virksomhet og generalistkommunesystemet.

Relaterte bærekraftsmål

Les også