Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Motorvei gjennom naturen, mellom fjord og fjell

Politisk

Høring: ​​Innspill til Naturrisikoutvalget

Publisert: 24. mars 2023

Teknas medlemmer er nøkkelpersoner i håndtering av naturrisiko

Tekna har sendt inn to innspill, les dem her:

Sendt til Naturrisikoutvalget

 

Høringsinnspillet til utvalget kort oppsummert:

  • Tekna anbefaler at utvalget tar hensyn til både nasjonal naturrisiko og nasjonalt naturansvar, siden disse to temaene er tett knyttet sammen.
  • Norge har et betydelig naturansvar på grunn av land- og havarealene som landet forvalter, og Tekna oppfordrer utvalget til å ta dette ansvaret med i betraktningen.
  • Økt kunnskap om norsk natur og naturtilstanden er nødvendig for å kunne finne gode løsninger på naturrisiko, og Tekna mener det er behov for et helhetlig naturregnskap for å få til dette.
  • Det er store kompetanseutfordringer innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, og Tekna oppfordrer utvalget til å fokusere på behovet for styrket kompetanse for å få til effektiv håndtering av naturrisiko.
  • Sirkulære prosesser kan bidra til å redusere naturbelastninger knyttet til uttak av mineralske ressurser, landbruk og avfall, og Tekna mener dette bør tas med i betraktningen for å forebygge naturrisiko.

 

Teknas håndtering av naturrisiko, kort oppsummert:

  • Teknas yrkesaktive medlemmer er nøkkelpersoner i forskning, kartlegging og gjennomføring av aktiviteter som påvirker vårt miljø og utvikling av ny teknologi.
  • Tekna bidrar til å redusere naturrisiko og fremme bærekraft generelt gjennom en systematisk bærekraftsatsing.
  • Tekna opplever i liten grad naturrisiko som vesentlig i sin daglige virksomhet, men følger nøye med på samfunnsmessige endringer på bærekraftsområdet.
  • Tekna vil i noen grad kunne bli påvirket av skjerpede rapporteringskrav og følger med på myndighetens krav for å videreutvikle sin rapportering i tråd med nye krav.
  • Tekna trenger mer detaljert innsikt og hensyntakelse til innvirkningen av naturrisiko på virksomheter og samfunnsområder i Norge for å kunne utvikle sitt medlemstilbud og samfunnsrespons.

Relaterte bærekraftsmål

Les også