Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Høring: NOU 2023 3 Mer av alt raskere – Energikommisjonens rapport

Publisert: 2. mai 2023

Tekna støtter Energikommisjonens hovedbudskap om "mer av alt": økt utbygging av fornybar energi, mer nett og mer effektiv energibruk, - men kan det gå for fort?

Les vårt høringsinnspill her: Teknas innspill til NOU 2023 3 Mer av alt raskere – Energikommisjonens rapport (pdf)
Sendt til Olje- og energidepartementet

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna støtter Energikommisjonens hovedbudskap om "mer av alt": økt utbygging av fornybar energi, mer nett og mer effektiv energibruk.
  • Tekna stiller spørsmål ved om det kan gå for fort og gi en uforholdsmessig belastning på naturverdier og biologisk mangfold.
  • Hensynet til miljømessig bærekraft må ivareta både klima og natur i "energitrilemmaet".
  • Tekna støtter en markedsbasert organisering av kraftmarkedet med sterk statlig styring og tett samarbeid med EU.
  • Energikommisjonens rapport har et tydelig hovedbudskap om "mer av alt - raskere", men spriker på konkrete anbefalinger og er uferdig som grunnlag for politiske beslutninger.

Høringsprosess:

I forkant av høringen så har Tekna arrangert innspillsmøter med tillitsvalgte og medlemmer samt arrangert en debatt om temaet.

Se debatt og nettsak her:

 

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også