Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Teknas innspill til Strømprisutvalgets rapport

Publisert: 13. des. 2023

Strømprisutvalget hovedoppgave har vært å utrede og drøfte ulike modeller for stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv, og som sikrer investeringer i fornybar energi.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Innspill til høring om Strømprisutvalgets rapport (pdf)
Sendt til Olje- og energidepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Strømprisutvalget har i sin rapport utredet og drøftet modeller for stabile, forutsigbare, og konkurransedyktige strømpriser for husholdninger, industri og næringsliv samt sikre investeringer i fornybar energi.

  • Utvalget konkluderer med at Norge kan opprettholde og utvikle sitt komparative fortrinn innen kraftsektoren, med potensiale for lavere strømpriser enn nabolandene.

  • Utvalget vurderer at et kraftoverskudd er essensielt for stabile strømpriser.

  • Tekna støtter utvalget i at dagens markedsbaserte ordning for omsetning av strøm vidreføres.

  • Energiovergangen i Norge og Europa krever politiske beslutninger, og risikoavlastende tiltak behøves for å sikre investeringer i fornybar kraft.

  • Tekna peker på betydningen av havvind og anbefaler politisk støtte for å opprettholde fremdrift i havvindprosjekter. 

  • Tekna støtter utvalget i at energieffektivisering er et tiltak som kan virke raskt og styrke kraftbalansen.

  • Tekna foreslår bruk av havvind som kompensasjon for landstrøm til oljeinstallasjoner til havs, som eksempelet med Hywind Tampen viser.

  • Tekna støtter utvikling av vannkraftprosjekter med miljødesign hvor økt kraftproduksjon oppnås med bedringer for miljøet, eller med minimal virkninger for naturen.

  • Tekna støtter utvalgets påpeking av behovet for politiske kompromisse, naturkartlegging, og varig vern av plante- og dyreliv i forbindelse med fornybar energiutbygging.

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også