Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Innspill til NOU 2022 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar

Publisert: 8. feb. 2023

Høring: Innspill til NOU 2022 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar (pdf)
Sendt til Kommunal- og distriksdepartementet

Teknas høringsinnspill kort oppsummert:

  • Tekna støtter Personvernkommisjonens utredning som mener at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og at personvern i for stor grad anses som et ekspertfelt. Personvern er viktig for ytringsfrihet, informasjonsfrihet og meningsdannelse, og det er på tide å løfte diskusjoner rundt personvern ut fra ekspertsirklene og gjøre det til et relevant spørsmål i samfunnsdebatten og i lov- og politikkutviklingen i Norge.
  • Bransjenormer kan være gunstige for å understøtte personvern, ifølge Personvernkommisjonen. Tekna mener dette kan være nyttig, men samarbeid om bransjenorm vanskeliggjøres av begrenset veiledning fra det offentlige. Tekna foreslår et styrket Datatilsyn eller en nyopprettet veilederinstans for personvern for å løse denne utfordringen.
  • Lagringsbegrensningsprinsippet står sentralt i personvernøyemed, men det kan være utfordrende å slette personopplysninger når lagringen ikke lenger tjener sitt aktuelle behandlingsgrunnlag. Tekna mener det er viktig å løse denne utfordringen, og at teknisk sett vil maksimal anonymisering være den beste løsningen.
  • Kommisjonen peker på at bestemmelser i personvernforordningen kan skape utfordringer, som for eksempel ved tolkning om hovedregel om sletting kontra aktverdig aktivering. Det er viktig å løse disse utfordringene for å utarbeide en nasjonal personvernpolitikk.

Les mer om høringen på departementets side her

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også