Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Politiregisterloven og PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon

Publisert: 16. jan. 2023

Tekna anerkjenner PSTs behov for nye verktøy i møte med digitale utfordringer og et endret trusselbilde, men mener at forslagene til endringer i loven ikke har tatt hensyn til de største innvendingene mot lovforslaget.

StortingshøringPolitiregisterloven og PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon (pdf)
Sendt til Stortingets Justiskomité

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna anerkjenner PSTs behov for nye verktøy i møte med digitale utfordringer og et endret trusselbilde, men mener at forslagene til endringer i loven ikke har tatt hensyn til de største innvendingene mot lovforslaget.
  • Tekna etterlyser prinsipper som beskriver balansen mellom å ivareta personvern og PSTs tjenestebehov. De mener at man kunne drøftet en mer målrettet metode som ville oppfylt formålene ved loven uten at inngrepet i enkeltmenneskets personvern hadde vært så stort.
  • Tekna er bekymret for at lovforslagets manglende begrensninger vil få konsekvenser for enkeltindividers grunnleggende rettigheter, ytringsfrihet og personvern. De påpeker at lovforslaget må ses i sammenheng med andre overvåkningstiltak som politiet og etterretningstjenesten har fått hjemmel til.
  • Tekna er fornøyd med at lagringstiden reduseres fra 15 til 5 år, men reagerer på at sjefen i PST kan beslutte fortsatt lagring i fem år av gangen, og inntil 15 år, dersom opplysningene etter en konkret vurdering fremdeles er nødvendige for analyser og etterretningsvurderinger. De mener at denne vurderingen burde blitt fattet ved uavhengig domstolkontroll heller enn av sjefen i PST.
  • Tekna stiller spørsmål ved hvilket tidspunkt PST legger til grunn for tidsberegningen av slettefristen, hvordan slettingen skal implementeres i praksis og hvordan man skal kontrollere at opplysningene faktisk blir slettet.

Relaterte bærekraftsmål

Les også