Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rikke Ellingsen Hausmann

Rikke Ellingsen Hausmann jobber som assisterende direktør for forretningsområder i Dr. Techn. Olav Olsen, her i det kombinerte lekerommet og hjemmekontoret.

Tok ulønnet foreldrepermisjon for å få det til å gå i hop

– Likestilling betyr ikke nødvendigvis at man skal dele likt på foreldrepermisjon, sier Tekna-medlem Rikke Ellingsen Hausmann (32). Både hun og mannen tok ulønnet permisjon i vente av barnehageplass.

Nylig offentliggjorde NAV en rapport som viser at det har vært en sterk økning i at kvinner tar ulønnet foreldrepermisjon. Fra 2008 til 2021 har andelen økt fra 18 til 48 prosent.

Da Tekna-medlem Rikke Ellingsen Hausmann og mannen ventet sitt første barn trengte de ikke lang tid på å bestemme seg for hvordan de ville fordele foreldrepermisjonen.

– Uten at vi sjekket så veldig mye, skjønte vi at det ville lønne seg økonomisk å ta ut 100 prosent foreldrepenger, selv med litt ulønnet permisjon etterpå.

Kvinne med brunt langt hår holder papirer
Tekna-advokat Synne Lüthcke Lied tror det hersker mye usikkerhet omkring regler for ulønnet permisjon.

–  Alle foreldre har rett til ulønnet permisjon umiddelbar etter den ordinære permisjonen etter hver fødsel, sier Tekna-advokat Synne Lüthcke Lied. Hun råder alle til å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder, og vurdere fordeler og ulemper.

Rikke Ellingsen Hausmann fødte sitt første barn som nå er fem år, i midten av februar og han fikk barnehageplass året etter i mars. Når foreldre tar ut 100 prosent foreldrepenger, har mor rett til 15 uker etter fødsel, far har rett til 15 uker, og så er det 16 uker som foreldrene kan dele som de vil.

– Av de ordinære ukene man har rett til permisjon tok jeg både mors del og delen som kan deles mellom mor og far. I tillegg tok vi 4-5 ukers ulønnet permisjon som vi delte likt mellom oss, sier Rikke. Både Rikke og mannen jobber i rådgivende ingeniørselskaper.

Vurder risikoen av å miste sykepenger

Rikke forteller at de var klar over at hvis en av dem skulle ta ulønnet permisjon ville de kunne mistet retten til sykepenger fra arbeidsgiver hvis de ble syke. Den første måneden etter at du er tilbake på jobb etter endt ulønnet foreldrepermisjon har du heller ikke rett på sykepenger, bruke egenmelding eller sykt-barndager.

Tekna-advokat Synne Lüthcke Lied har inntrykk av at det hersker ganske mye usikkerhet omkring reglene. Hun mener de viktigste punktene foreldre som vurderer å ta ulønnet foreldrepermisjon må være klar over, er at du kan ha krav på sykepenger i ulønnet permisjon fra sykdommens 15. dag dersom:

  • Den ulønnede permisjonen tas umiddelbart etter foreldrenes ordinære permisjon
  • Du har en avtale med arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet
  • Du kan godtgjøre at hensikten med permisjonen faller bort
  • Har et sykepengegrunnlag på minst 1G

– Skulle man være så uheldig å bli syk når man er midlertidig ute av inntektsgivende arbeid, kan man søke om sykepenger fra NAV. Hvis vilkårene er oppfylt, vil den som er i ulønnet permisjon ha rett til sykepenger på 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet. Veldig mange får da utbetalt sykepengene fra arbeidsgiver som igjen får refusjon fra NAV.

Dette kan du lese mer om i Teknas råd og tips om sykepenger i ulønnet foreldrepermisjon.

Rikke og mannen fikk barn nummer to i slutten av februar 2019, med mulighet for barnehageplass i april året etter. Da ble det cirka to måneder som måtte dekkes med ulønnet permisjon.

– Denne gangen hadde vi litt mer diskusjon om fordelingen. Mannen min ønsket mer enn fedrekvoten denne gangen. Samtidig var det uaktuelt for meg at han skulle ta hele delen som kan deles mellom mor og far, sier Rikke.

Seks måneder - for tidlig jobbstart

Hun forteller at hun fortsatt ammet både på dagen og natta etter seks måneder, og at det tæret på kreftene.

– Jeg får «hetta» av tanken på at noen forventer at man skal tilbake på jobb etter seks måneder. Det hadde jeg ikke gjort, sier hun.

Jeg får «hetta» av at noen forventer at man skal tilbake på jobb etter seks måneder.

Fordelingsmessig endte de på at mannen tok fem uker av de 16 felles ukene med nummer to.

Hun forteller at de var litt mer bevisste på å prøve å finne ut av reglene med barn nummer to.

Også denne gangen valgte de å dele den ulønna permisjonstiden likt.

Regler hjelper for likestilling

Rikke forteller at alt har gått greit i forhold til arbeidsgiver.

– Jeg fikk en mer ansvarsfull stilling rett før jeg ble gravid for andre gang. Det ble ikke sett på som noe problem i det hele tatt av arbeidsgiver.

Rikke har ikke reflektert så mye over tallene som viser veksten i at kvinner tar mer ulønna permisjon, men tror det kan ha noe med ønsket og rådene om å amme lenge, å gjøre.

–  De helsefaglige rådene går jo på at barn skal fullammes i seks måneder, og veldig mange fortsetter å amme i ulik grad etter det.

– Jeg synes ikke likestilling nødvendigvis betyr at foreldrene skal dele permisjonstiden helt likt. Hun mener at mor og far har forskjellig forhold til barnet, særlig i starten.

Hun er likevel ikke for at det skal være opp til foreldrene å dele hele permisjonstiden slik de vil.

– Dagens regler hjelper oss til å skape likestilling. Da min far tok ulønna foreldrepermisjon med meg, har han fortalt at han var den første mannen som gjorde det på sin arbeidsplass, sier Rikke Ellingsen Hausmann som ikke ønsker seg tidene tilbake da det var vanskelig for fedre å få aksept for å ta foreldrepermisjon.

Flere grunner til ulønnet permisjon

Det kan være andre grunner til å ta ulønnet permisjon enn foreldrepermisjon, for eksempel utdanning, offentlige verv, militærtjeneste eller å pleie foreldre i livets sluttfase. Les mer om dette i Teknas råd og tips ved ulønnet permisjon

Relevante podkaster

Teknas podkastserie Organisert diskuterer temaer som kan interessere deg: