Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Johanne Tomine Vartdal med teksten: Tekna-medlemmer i det grønne skiftet

Tekna-medlem Johanne Tomine Vartdal synes det er veldig motiverende å jobbe med havvind for å løse fremtidens energiproblemer.

Tekna-medlem i det grønne skiftet: Hun utvikler havvindprosjekter på norsk sokkel

Havvind og batterifabrikker er noen av områdene i det grønne skiftet der det skapes nye arbeidsplasser. Johanne Tomine Vartdal (29) visste allerede som student at hun ville jobbe med utvikling av havvind.

Allerede i studietiden visste Tekna-medlem Johanne Tomine Vartdal (29) at hun ville jobbe for en mer bærekraftig marin næring – gjerne i retning av fornybar energi.

–  Jeg har lenge vært opptatt av bærekraftige løsninger og fornybar energi, og viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Å få muligheten til å kombinere en studieretning innenfor ingeniørvitenskap, det marine miljøet, og bærekraft var drømmen! Prosjekt- og masteroppgaven handlet om logistikken rundt installasjon av vindturbiner og fundamentene deres.

Ifølge Jon Dugstad, direktør for sol- og vindkraft i Norwegian Energy Partners (NORWEP) kommer det til å bli kamp om arbeidskraften for det grønne skiftet, og flere norske leverandører til havvind har begynt å kjøpe seg opp i utlandet. Slik var det ikke da Johanne var ferdig med studiene ved NTNU i 2017.

Portrettt av mann i dress og blått slips
Jon Dugstad, direktør for sol- og vindkraft i Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Første jobb i dansk havvind

Etter studiene ved NTNU ønsket Johanne seg en jobb innen havvind, men det var dessverre ikke flust med muligheter i norske selskaper den gang. Hun inkluderte Danmark i jobbsøkingen, og da hun fikk tilbud om å jobbe med offshore installasjon hos den dansk-japanske vinturbinprodusenten MHI Vestas Offshore Wind i Aarhus, takket hun ja. Hos Vestas jobbet hun med installasjon av vindturbiner offshore, både med tradisjonelle jackup-skip og med ny teknologi for installasjon.

Les også Han er ekspertevaluator i verdens største forskningsprogram

– Det har vært utrolig spennende å jobbe så tett på den europeiske, og internasjonale havvind-næringen i årene i Vestas, og ganske utrolig å se de mange havvindprosjektene som allerede er installert og under operasjon blant annet i den sørlige delen av Nordsjøen, og i den Engelske Kanal, sier hun.

Etter fire år i Danmark gikk kursen hjemover sist juni til Oslo og Aker Offshore Wind der hun jobber som Marine Operations Engineer, i avdelingen for Fundamenter, forankring og marine operasjoner. Aker Offshore Wind er et datterselskap av Aker Horizon Holding AS, som er det selskapet per august 2021 med flest registrerte jobber innen næringskoden for produksjon av elektrisitet fra vindkraft.

Graf viser forskjellige bedrifter med antall ansatte som arbeider med vindkraft

Skifte ut fossile energikilder

– Det mest givende og interessante med å jobbe med havvind er muligheten til å ta del i det «grønne skiftet». Jeg jobber med å forbedre teknologien og redusere kostnadene innenfor flytende havvind, slik at næringen kan kommersialiseres og benyttes som en fornybar energiressurs i større deler av verden. Forhåpentligvis kan det gjøre det enklere å skifte ut konvensjonelle, fossile energikilder til en mer bærekraftig energiproduksjon.

Ifølge Johanne skjer det mye innenfor havvind nå.

– Aker Offshore Wind jobber med prosjekter i utfordrende klimatiske forhold. Det er stort fokus på en bærekraftig bruk av naturressurser, samtidig som prosjektene skal være økonomisk levedyktige, opplyser hun.

Hun mener at Aker har en enorm fordel i «racet» om flytende vindkraft fordi selskapet sitter med mye kunnskap og erfaring om flytende konstruksjoner, og både marine- og subsea-operasjoner.

Les også Hun er begynnelsen på 30 000 grønne batteri-jobber

Minimere klimaavtrykk

Vartdal minner samtidig om at det er viktig å innse at havvind ikke er en 100% grønn energikilde, og at miljøavtrykket etter fabrikasjon, installasjon og operasjon er viktig å ta ansvar for.

– Jeg synes det er inspirerende å jobbe for en bedrift med fokus på samfunns- og miljøansvar, samtidig som man utvikler løsninger som kan være med og løse fremtidens energiblanding – forhåpentligvis med minimalt klimaavtrykk.  

– Konkret jobber jeg nå med prosjektene vi utvikler på norsk sokkel, områdene Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord, i tillegg til prosjekter i California og Sør-Korea.

Gode jobbmuligheter internasjonalt

Hun tror det blir gode muligheter for å finne spennende jobber innenfor havvind fremover.

–  Vi ser allerede nå at veldig mange norske selskaper har meldt sin interesse for å bygge ut de norske havvindprosjektene som er annonsert, så jeg tror absolutt det er en stor interesse i norsk industri for å ta del i havvind-eventyret. I tillegg er det mange norske selskaper som allerede er etablerte som leverandører innenfor T&I (transport og logistikk) og operasjon, og enda flere som vil med.

Johanne tror likevel det er begrenset hvor stort hjemme-markedet vil bli innenfor havvind, altså at antall installerte turbiner på norsk sokkel kanskje ikke kommer til å ta igjen det som finnes lenger sør i Europa (UK, Tyskland, Danmark og så videre), men at det er store muligheter for at norske bedrifter vil markere seg internasjonalt.

Ifølge Jon Dugstad i NORWEP har flere norske leverandører til havvind, blant annet Aker Horizon, morselskapet til Aker Offshore Wind, begynt å kjøpe seg opp i utlandet.

– Aker Offshore Wind satser internasjonalt på flere prosjekter rundt om i verden, og flere norske selskaper med røtter fra olje og gass-næringen i Nordsjøen vil kunne bidra internasjonalt innenfor havvind hvis de posisjonerer seg riktig, mener Johanne Tomine Vartdal.