Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Admir Sabaredzovic med teksten: Tekna-medlemmer i det grønne skiftet

Tekna-medlem Admir Sabaredzovic jobber med havvind ved Aker Solutions Stord, etter tidligere å ha jobbet med olje og gass.

Frykter mangel på arbeidskraft i det grønne skiftet

Tekna-medlem Admir Sabaredzovic har gått fra å jobbe med olje og gass til havvind ved Aker Solutions Stord. Han er et eksempel på arbeidskraft det trengs flere av i det grønne skiftet, ifølge stiftelsen Norwegian Energy Partners.

Norwegian Energy Partners (NORWEP) tror at norsk leverandørindustri vil få en omsetning fra havvind på over 100 milliarder kroner i året fra rundt 2030, i Norge og internasjonalt. Tilsvarende omsetter norsk industri i dag for rundt 120 milliarder kroner fra olje og gass og i underkant av 100 milliarder fra sjømat.

– Med litt høye oljepriser og spesielt høye gasspriser får vi høy aktivitet innen den sektoren, og i tillegg er vi i starten på en boom for havvind, hydrogen og ikke minst batteriteknologi. ­Vi ser et vekstpotensial innen norsk energiteknologi som overgår den tilgjengelige kapasiteten på arbeidskraft. Da vil vi måtte prioritere eller kjøpe ressurser i utlandet, sier Jon Dugstad, direktør for sol- og vindkraft i NORWEP.

I 2019 var den norske omsetningen fra havbasert vindkraft på 11 milliarder kroner, hvorav mesteparten var internasjonalt, ifølge en kartlegging på oppdrag fra NORWEP med flere. Equinor-prosjektet Hywind Tampen har bidratt mest til omsetningen i hjemmemarkedet. Nå nærmer det seg større prosjekter for havvind i Sørlige Nordsjø II på grensen til Danmark og Utsira Nord utenfor Haugesund.

Derfor jobber Tekna-medlem Johanne Tomine Vartdal med havvindprosjekter i Aker Offshore Wind.

Tekna-medlem fra olje til havvind

På Aker Solutions Stord, nær en times kjøring fra Haugesund, er Tekna-medlem og sivilingeniør Admir Sabaredzovic (33) omdisponert fra olje og gass til havvind. Sabaredzovic grep muligheten da den bød seg.

Illustrasjon av Hywind Tampen
Norge har trolig et konkurransefortrinn innen flytende havvind. Slik blir Hywind Tampen, som skal forsyne Gullfaksplattformen med elektrisitet. Illustrasjon: Equinor

– Jeg liker å bidra til det grønne skiftet, men for meg var det aller viktigste at jeg liker nye utfordringer. Jeg har flere ganger søkt meg til nye områder for å lære nye ting.

Sabaredzovic kom fra Bosnia til Stord som tenåring. Han tok en bachelor og master i henholdsvis Haugesund og Stavanger med et formål om å kunne jobbe hjemme på Stord på verftet som i dag heter Aker Solutions Stord. Det startet som en sildoljefabrikk i 1919, med vedlikehold av båter i lavsesongen utenom sildefisket. Da oljen kom til Norge gikk det daværende skipsverftet over til å bygge plattformer og moduler til olje- og gassindustrien. Verftet har vært en del av Aker siden 1956, og nå byr havvind på nok en omstilling.

Kart viser tenkt plassering av Hywind Tampen  i nærheten av Gullfaks og Snorre feltene
Ifølge Equinor vil vindkraftløsningen på Hywind Tampen bidra til å redusere bruken av kraft fra gassturbiner på offshore-feltene Snorre og Gullfaks, samtidig som den vil fjerne 200.000 tonn CO2-utslipp og 1000 tonn NOx-utslipp i året.

– Vi bygget første del av de 11 betongunderstellene til Hywind Tampen her ved Aker Stord før de ble flyttet til dypvannsområdet ved Dommersnes. Der ferdigstilles understellene før de i februar slepes til Gulen hvor vindmøllene skal monteres. Jeg er med og forbereder monteringen i Gulen og i tillegg følger jeg opp en underleverandør i Bosnia. Jeg ble forespurt om det fordi jeg kan språket.

Medvind på dypt vann

Jon Dugstad
Jon Dugstad, direktør for sol- og vindkraft i NORWEP.

Hywind Tampen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Equinor er utbygger og oppdragsgiver til Aker Solutions. Prosjektdirektør Olav-Bernt Haga i Equinor skriver at prosjektet er et eksempel på at teknologi fra olje- og gassvirksomheten brukes til å videreutvikle fornybar energi. Hywind Tampen er flytende havvind hvor Norge forventes å ha særlige konkurransefortrinn, sammenlignet med bunnfast havvind som allerede er et mer modent marked. Flytende havvind ligger etter på grunn av høyere kostnader, men nå står det store forventede gjennombruddet for døren, ifølge NORWEP, som er finansiert av den norske energibransjen og staten for å fremme en internasjonalisering av norsk energiteknologi.

– Nexans, Aibel, Fred. Olsen Windcarrier og DNV har vært de fire største norske leverandørene til utbygging av havvind. Nå ser vi at også blant andre ABB, Aker Solutions, DeepOcean og Kongsberg øker leveransene til havvind i tillegg til en større underskog av norske underleverandører. Selskapenes satsing gjenspeiler at det forventes en årlig vekst i det globale havvindmarkedet på 30 prosent over de neste årene, sier Jon Dugstad i NORWEP.

Med et fortsatt godt marked for olje og gass kommer havvind og det grønne skiftet i stor grad i tillegg til, og ikke til erstatning for den fossile virksomheten. Dugstad sier at det blir kamp om arbeidskraften for det grønne skiftet, og flere norske leverandører til havvind har begynt å kjøpe seg opp i utlandet.

– BW Offshore har kjøpt franske Ideol. Fred. Olsen Windcarrier har hovedkontor i Oslo, men driften er i Danmark.  Awilcos vindsatsing Integrated Wind Solutions har kjøpt opp flere danske selskaper. Aker Horizon har kjøpt irske Mainstream Renewable Power og TGS har kjøpt britiske 4C Offshore. Vi venter nå spent på 2020-tallene for selskapene innen havvind for å få en oversikt over den samlede veksten fra 2019 til 2020, sier Dugstad.

Tekna-medlem med overførbar kompetanse

 Tekna-medlem Admir Sabaredzovic ved Aker Solutions Stord sier det har vært uproblematisk å hoppe fra prosjekter innen olje og gass til å jobbe med havvind:

– Min kompetanse er marine operasjoner og ståldesign, og det er ikke så forskjellig om det er marine operasjoner til olje og gass eller havvind. Enten det er ståldesign eller fortøyninger så er utregningsformlene relativt like til flytende havvind eller en ny plattform.