Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kontorlandskap

Aktuelt

Permitteringsvarsel - Mulig streik i frontfagsoppgjøret

Publisert: 4. apr. 2024

Enkelte bedrifter har sendt ut betinget permitteringsvarsel som følge av at det kan bli streik i frontfagsoppgjøret.

Det er brudd i frontfagsmeklingen. Fellesforbundet har gått til brudd mot Norsk industri. Hvis de ikke kommer til enighet innen midnatt natt til 7.april, kan det bli streik.

Flere virksomheter med Tekna-medlemmer har sendt ut betinget permitteringsvarsel, noe som er vanlig prosedyre i slike situasjoner.

Hva betyr dette for Teknas medlemmer?

Det er kun medlemmer i Fellesforbundet som kan tas ut i streik i dette oppgjøret. Samtidig kan en streik berøre bedriftens mulighet til å opprettholde driften. Bedriftene kan derfor permittere øvrige ansatte ved en eventuell streik.

  1. Permitteringsvarsel

    Hvis behovet for permittering som følge av streik oppstår, må bedriften sende ut et permitteringsvarsel til den enkelte ansatte som permitteres, hvor det fremgår hvorfor man permitteres, og fra hvilket tidspunkt. Et betinget, generelt permitteringsvarsel som bedriftene har gitt nå, er ikke tilstrekkelig.

  2. Dagpenger

    Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten. Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger under permittering. For permitterte der streik ved en bedrift er en indirekte årsak til permittering i en annen bedrift, for eksempel ved at streiken fører til mangel på oppdrag i den andre bedriften, er det derfor ikke nødvendig å vurdere om lønns- eller arbeidsvilkårene må antas å bli påvirket.

  3. Hvis du ikke har krav på dagpenger

    Tekna kan kompensere inntektsbortfallet tilsvarende dagpenger, dersom du får avslag på dagpenger som følge av permittering ved streik. Du må først søke NAV om dagpenger. Hvis du får vedtak om avslag fra NAV om dagpenger, må du ta kontakt med Teknas sekretariat.

Teknas støtteordninger

Meklingsfristen

Fristen for å komme til enighet i meklingen er satt til kl 24.00 natt til 7. april. Hvis partene ikke kommer til enighet, er det dermed fare for streik fra arbeidstidens begynnelse 8. april.

Mekling

Når partene i et sentralt oppgjør bryter forhandlingene, går prosessen over til mekling hvor man får bistand fra Riksmekleren. I mekling vil man prøve å finne en løsning, men arbeidstakerorganisasjoner kan benytte streik som tiltak for å sette makt bak viktige krav hvis man ikke kommer til enighet. Det er vanlig at man benytter tiden frem til meklingsfrist for å finne løsninger.

Les også