Illustrasjonsbilde av ung student som står utenfor studiested

Arbeidsmarkedet for nyutdannede teknologer og realister med mastergrad var meget godt i 2023, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse, som måler status blant nyutdannede Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

92 prosent i jobb

Nyutdannede Tekna-medlemmer er ettertraktede, og næringslivet etterspør i stadig større grad teknologisk og realfaglig kompetanse. 92 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2023 var i arbeid fem måneder senere. Dette er likevel en nedgang på ett prosentpoeng fra 2022, da 93 prosent var i arbeid fem måneder etter avsluttede studier.

Antallet nyutdannede som rapporterte at de var ledige fem måneder etter studieslutt, og som aktivt søker jobb, var 4,4 prosent. 3,8 sier de fortsatte studier, eller gjorde noe annet etter studiene. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet.

 

Tekna-presidenten kommenterer undersøkelsen

– Det er veldig bra at de unge er ettertraktet. Samtidig vil jeg råde de unge til å tenke seg godt om før de signerer for tidlig. Er det lenge til de skal tiltre, kan det være at lønnsbetingelsene de godtar ikke lenger er like gode når de tiltrer.

De fleste får jobb før studieslutt

77 prosent av respondentene svarte at de hadde fått jobb før studiene var avsluttet. Dette er en liten nedgang fra fjoråret, da andelen var på 79 prosent, men det er likevel blant de høyeste andelene det siste tiåret. Tallene viser at konkurransen om teknologisk og realfaglig arbeidskraft er økende, og at bedriftene ønsker å rekruttere de unge tidlig.

Etterspurte fagområder

Marinteknikk, maskinteknikk, fysikk, bygg og anlegg og IKT er fagområdene der flest nyutdannede har fått jobb. I marinteknikk hadde 100 prosent fått jobb fem måneder etter studieslutt. Biologi har den laveste andelen, med 76 prosent i arbeid fem måneder etter studieslutt.

Flest vil jobbe privat

Privat sektor er den mest foretrukne sektoren blant de nyutdannede. 70 prosent av respondentene mente dette var den sektoren de helst ønsket å jobbe i. 8 prosent rapporterte at de foretrakk jobb i staten, mens 3 prosent hadde kommunesektor som sitt primærønske. Flere menn enn kvinner oppga at de ønsket å jobbe i privat sektor. 

81 prosent får jobb i privat sektor

Når vi ser på hvor kandidatene faktisk fikk jobb, svarte 81 prosent av respondentene privat sektor. 14 prosent svarte statlig sektor, mens 5 prosent svarte kommunal sektor. En større andel menn enn kvinner fikk jobb i privat sektor, noe som samsvarer med hvilken sektor de rapporterte at de ønsket seg til.

Jobben er relevant

De fleste nyutdannede svarte at de fikk jobb som samsvarer med fagretning og utdanningsnivå. 84 prosent svarte at de helt eller delvis fikk jobb som er relevant for utdanningen deres, mens 87 prosent svarte at de helt eller delvis oppga at jobben samsvarer med utdanningsnivået/mastergraden.

Lønn er viktig i valg av jobb

Nyutdannede Tekna-medlemmer er opptatt av god lønn og faglig utfordrende oppgaver når de velger jobb. 73 prosent av de nyutdannede svarte at lønn var viktig ved valg av jobb, 72 prosent mente utviklingsmuligheter og 68 prosent svarte at arbeidsoppgavene var viktig.

Bare 27 prosent svarte at geografisk beliggenhet var viktig da de søkte på jobb. Dette tyder på at mange kan være villige til å flytte på seg for å få den jobben de ønsker.

Digitale jobbsøk gir flest jobb

53 prosent av de nyutdannede fikk jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser. Også etablerte kontakter og nettverk er viktig, og 30 prosent rapporterte at de fikk jobb gjennom dette.

 

Sommerjobb og masteroppgave sikret Liv Hege jobben

– Jeg søkte og fikk sommerjobb i Agder Energinett (Nå Glitre Nett) etter siste semester av bachelorstudiet. Etter hvert fikk jeg også jobbe deltid der i perioder og fikk sommerjobb to år på rad. 

Lønnsanbefaling og jobbkontrakt

De nyutdannede har god kjennskap til Teknas tilbud om lønnsstatistikklønnsanbefaling og gjennomgang av arbeidskontrakt.

85 prosent kjente til lønnsstatistikken, 80 prosent kjente til begynnerlønnsanbefalingen, mens 62 prosent kjente til tilbudet om gjennomgang av jobbkontrakt.

Det er likevel verdt å merke seg at kjennskapen til tilbudene er noe fallende fra 2022, da kjennskapen til lønnsstatistikken var på 88 prosent, begynnerlønnsstatistikken 83 prosent og tilbud om gjennomgang av jobbkontrakt var på 68 prosent.

39 prosent rapporterte at de hadde brukt lønnsstatistikken, mot bare 43 prosent året før. 43 prosent svarte at de hadde vist til begynnerlønnsanbefalingen, mot 45 prosent i fjor. 18 prosent hadde bedt om kontraktgjennomgang, som er en økning fra 23 prosent året før.

Om undersøkelsen

Til toppen