Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To kollegaer skuler over på en annen kollega.
KAN DU FÅ VITE OM KOLLEGAEN SIN LØNN? Ja, i ett enkelt tilfelle. Foto: Mikkel Moe.

Råd og tips

Er lønnen din hemmelig?

Tekst av Sondre Tallaksrud Oppdatert: 7. nov. 2023

Det er én måte kollegaen din kan få vite hva du tjener

Har du noen gang lurt på hva sidemannen tjener? Eller om andre på kontoret kan finne ut hva du har utbetalt i måneden?

I offentlig sektor er lønn i utgangspunktet åpent for innsyn. Det betyr at du kan be om lønnsopplysningene til ansatte i staten, fylkeskommunene og kommunene. Men også i privat sektor finnes det måter å finne ut hva sidemannen tjener.

Få tilgang til Teknas lønnsstatistikk

Ditt beste forhandlingskort til lønnsforhandlingen er å se hva andre med din bakgrunn tjener.
Som medlem får du også en av landets beste bank- og forsikringsavtaler og gratis juridisk bistand. 

Ett viktig unntak

I privat sektor er lønn regnet som personopplysninger og er taushetsbelagt. Det er derfor ikke mulig å be sjefen om innsyn i lønnen til dine kollegaer. Her er det imidlertid ett viktig unntak: Hvis du har grunn til å tro at du blir diskriminert som følge av kjønn, funksjonshemming eller seksuell legning kan man be om innsyn i andres lønn.

– Det er altså et vilkår at du har mistanke om at lønnen din er fastsatt på diskriminerende vis. Generell opplevelse av «urettferdig behandling» er ikke nok til å be om innsyn.

Dersom du tenker at diskriminering gjelder deg bør du ringe Teknas jurister for råd – eller snakke med din tillitsvalgte, sier Katrine Olsson, rådgiver i Tekna.

En fremgangsmåte du kan prøve før dette er å snakke med dine kollegaer, kanskje de er villige til å dele?

– Prat med venner og/eller kollegaer om lønn. Det er ikke alle som ønsker å dele dette- og det må være greit. Men ofte er det et tema som engasjerer og som det ikke er så vanskelig å få til en prat rundt som man kanskje skulle tro, sier hun.

Les også: Det er 7 ting du ikke må finne på å gjøre i lønnsamtalen

Har du spørsmål om lønn? Vi hjelper deg!

Finn svar blant våre ofte stilte spørsmål og beste råd, for at du skal få lønnen du fortjener. 

Sjekk lønnsstatistikken

Om du får vite at du tjener mindre enn kollegaen, er det flere ting du må tenke på før du handler.

Først og fremst er det viktig å huske på at lønn er et individuelt gode. Det betyr at  når arbeidsgiver vurderer lønnen til hver enkelt ansatt i en virksomhet, ser de blant annet på ansvarsnivå, innsats,  ansiennitet, kompetanse og resultater som man har oppnådd.  Det gir ofte litt ulikheter mellom ansatte. Samtidig er det er vanlig at ansatte som utfører tilnærmet like oppgaver også er noenlunde likt plassert lønnsmessig – justert for erfaring og fartstid. 

– Arbeidsgiver vil gjerne at folk skal trives på jobb og at ansatte opplever at de blir rettferdig behandlet. Hvis du er usikker på om du er riktig plassert lønnsmessig, kan spørre du din tillitsvalgte om råd. Hvis du ikke har tillitsvalgt på jobben kan du spørre arbeidsgiver om hva som er det vanlige nivået for stillingen din. Du kan også ringe Tekna for veiledning, sier Olsson.  

Sjekk lønnsstatistikken. Husk at statistikken ikke er en fasit – men den gir et bilde av hvordan markedet lønner andre Tekna-medlemmer i din sektor og bransje.

Lønnsnivå vil variere mellom virksomheter i samme bransje, og geografi kan også ha betydning.  Statistikken kun et verktøy som gir deg en pekepinn på markedsverdien din. Statistikken kan ikke gi deg svar på om akkurat du er urimelig plassert lønnsmessig. Da bør du kontakte Tekna for råd- eller snakke med din tillitsvalgt.

– Vi råder alle til å be om en lønnssamtale med sjefen. Lønnssamtalen er ikke en lønnsforhandling, men en prat med lederen din om hvordan du utfører oppgavene dine, og om lønnsnivået ditt er ålreit i lys av dette. Snakk om hva som skal til for  at du få ny lønn og eventuelt nye oppgaver. Husk at arbeidsgiver ikke er din fiende - snarere tvert imot. Forbered deg til samtalen slik at den blir hyggelig, konstruktiv og lyttende. Det er en fin måte å vise frem  hvordan du bidrar til virksomhetens måloppnåelse – og det kan bidra til at akkurat du får lønnsmessig uttelling i lønnsforhandlingene, sier hun.

Les også