Tilbakemeldingsøvelse på sterke sider og utviklingsområder

Det er to kilder til å bli mer bevisst egne sterke sider.

  • Den ene er deg selv. Hvilke av dine sterke sider bruker du når du opplever å mestre  en jobbsituasjon eller andre sammenhenger?
  • Den andre kilden er tilbakemeldinger fra andre. Det kan være ledere, kolleger eller bekjente som har opplevd deg i ulike situasjoner. 

Det er mye læring i å få tilbakemelding fra andre på våre sterke sider. For det første bekrefter det som regel det vi hadde trodd på forhånd, noe som gir økt selvtillit og mestringsfølelse. For det andre får man flere innspill på sterke sider enn det man selv er bevisst på.

Det er også nyttig å få tilbakemelding på hvilke sider du med fordel kan utvikle. Husk at tilbakemeldingene må tolkes i lys av hvem som gir dem. Dersom du ber en tidligere leder som var svært målrettet og handlekraftig (vedkommendes sterke sider) om tilbakemelding, kan det hende at han eller hun ser på det å være målrettet og handlekraftig som utviklingsområder hos deg.

Trinn 1. Be om tilbakemeldinger

Tenk på hvem du ønsker å få tilbakemeldinger fra.

  • Det kan være fra noen du har jobbet tett med, enten kollegaer, ledere eller andre samarbeidspartnere gjennom yrkeslivet.
  • Det kan også være gode venner, familie eller relasjoner du har gjennom fritidsaktiviteter osv. Det er spennende både å få tilbakemeldinger fra noen som kjenner deg godt, og som du har et trygt og tillitsbasert forhold til.

Mange synes det er vanskelig å gi andre tilbakemeldinger, og det er viktig at du trygger folk på at du ønsker ærlige og direkte tilbakemeldinger, som kan hjelpe deg i din utvikling.

Husk å takke for tilbakemeldingene du får. Dersom du lurer på hva noen har ment, ta kontakt for å avklare dette.

Skjema du kan sende til de du ønsker tilbakemelding fra

Trinn 2. Analyser de tilbakemeldingene du har fått

Vurder tilbakemeldingene i forhold til hva du selv tenker omkring dine styrker og utviklingsområder. Kanskje du må revurdere noen av dine egne oppfatninger. Let etter mønstre i det som går igjen når det gjelder sterke sider og utviklingsområder.

Når det gjelder personlig utvikling, er det mye som tyder på at det er hensiktsmessig å ha en styrkebasert tilnærming. Det er bedre å konsentrere innsatsen på å utvikle dine allerede sterke sider, enn å prøve å utvikle de svakere sidene.

Skjema for å analysere de tilbakemeldingene du har fått

Sist oppdatert: 4. desember 2015