Hvordan bruke dine suksesshistorier til å finne dine sterke sider

Gode resultater skapes i situasjoner som du mestrer og liker. Hva kjennetegner deg når du er på ditt beste? Gjennom å beskrive og analysere positive suksesshistorier vil du bli bevisstgjort hvor og når du fungerer aller best.

  • Det er først når du kjenner dine sterke sider du kan presentere dem på en troverdig måte for andre.
  • Du vil ha nytte av bevissthet om dine kunnskaper og dine fremganger når du skal skrive søknader, CV-er og som forberedelse og gjennomføring av intervjuer.
  • For at du skal klare å velge riktig arbeidsgiver og riktig jobb, er det avgjørende at du kjenner til hva du har gjort bra og hvilke resultater du har skapt. Det er ikke nok å se tilbake på hva slags arbeidsoppgaver og titler du har hatt.

Gode intervjuere vil alltid «borre etter» hva du har bidratt med og hvilke resultater du har skapt alene eller sammen med andre. Det å både være tydelig på dine sterke sider og samtidig kunne beskrive konkrete eksempler, øker din troverdighet. 

Kartleggingsøvelse

Trinn 1. Forsøk å identifisere dine suksesshistorier

Alle har vi i løpet av våre liv gjort noe som vi minnes som positivt og målbart. Det kan være situasjoner der du alene eller sammen med andre har utført noe som du har hatt glede av, eller som du har fått gode tilbakemeldinger på eller det kan være situasjoner der det var din innsats som skapte et resultat. Husk at det ikke trenger å være så «stort» eller revolusjonerende.

Fyll ut skjema for kartlegging av dine suksesshistorier (pdf)

Trinn 2 Analyser ferdighetene og finn dine sterke sider

Du skal nå gå tilbake i aktivitetene og gjøre en analyse av hva du har beskrevet.

  • Hvilke ferdigheter går igjen i aktivitetene dine?
  • Ser du noen mønstre og sammenhenger?

Lag en oppsummering av dine talenter - dine sterkeste sider. Gå nøye igjennom listen og lag en prioritering med en kort begrunnelse for hver sterk side. Når du har funnet dine fem sterkeste sider, forsøk å rangere dem i listen under.

Gjennom denne øvelsen vil du bli bedre kjent med dine sterke sider, og du kan underbygge disse med konkrete eksempler og historier. Dette vil hjelpe deg til å fremstå som både tydelig og troverdig når du kommuniserer med egen leder og potensielle arbeidsgivere.

 Fyll ut din talent – og ferdighetsliste (pdf)

Sist oppdatert: 4. desember 2015