Bi som sitter på en hvit blomst

Er du opptatt av å bevare biologisk mangfold?

Tekna Biomangfold ønsker å legge til rette for diskusjoner og kunnskapsformidling om biomangfold, på tvers av fagmiljøer. Tema vi er opptatt av er blant annet restaurering av natur, biologisk mangfold i byplanlegging og miljøoppfølging av ulike utbyggingsprosjekter.

 

Nettverket er gratis og åpent for alle medlemmer. Bli med, så holder vi deg oppdatert om kommende webinarer og seminarer.

Tap av biologisk mangfold er et økende problem og vil få store globale konsekvenser. Tekna Biomangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. 

Tekna Biomangfold, skal være en arena for økologene, zoologene, marinbiologene og botanikerne, naturforvalterne og andre interesserte.

Nettverket vil også bidra i politiske høringer og være en stemme i samfunnsdebatten.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

I etterkant av hvert arrangement sender vi ut en evaluering hvor du kan komme med forslag til nye arrangementer eller aktiviteter. 

Hvis du ønsker å bidra, ta kontakt med styret eller med kontaktperson i Tekna.

 

Kontaktperson i Tekna

Tone Juel

Tone Juel

rådgiver, bioteknologi, kjemi og biologi, Tekna fag

tone.juel@tekna.no Tel: +4722947500