Tekna Biomangfold

Tekna Biomangfold er et nettverk for deg som er opptatt av økosystemet og bevaring av det biologiske mangfoldet både nasjonalt og internasjonalt.

 

Tap av biologisk mangfold er et økende problem og vil få store globale konsekvenser. Tekna ønsker å bidra til en samfunnsutvikling som tar hensyn til både naturen og de artene som lever der.

 

Bli medlem i fagnettverket

Er du Tekna-medlem, er det gratis og uforpliktende å melde seg inn. Du får da e-post om relevante aktiviteter.  

Tekna Biomangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna.

Nettverket vil også bidra i politiske høringer og være en stemme i samfunnsdebatten. Tekna Biomangfold, skal være en arena for økologene, zoologene, marinbiologene og botanikerne, naturforvalterne og andre interessenter i Tekna.

Tema vi er opptatt av er blant annet restaurering av natur, biologisk mangfold i byplanlegging og miljøoppfølging av ulike utbyggingsprosjekter.

Kontaktpersoner

Tone Juel

rådgiver, bioteknologi, kjemi og biologi, Tekna fag

tone.juel@tekna.no Tel: +47 22 94 75 00