Smarte byer

Bio- og klimabloggen

Smarte byer – kompetanse

Tekst av Kirsti Elisabeth Wiik 6. okt. 2017 Streaming

Dette er kompetansen vi trenger for å utvikle smarte byer. Se video fra arrangement.

Dette er kompetansen vi trenger for å utvikle smarte byer

Smarte byer kan betegnes som byer som bruker løsninger, tjenester og prosesser som er IKT-baserte til å blant annet bli mer bærekraftige, attraktive, inkluderende, klimarobuste, energieffektive og helsefremmende for innbyggerne, arbeidsplasser og besøkende. Dette er enormt ambisiøst. For å få til dette er det stort behov for kompetanse fra ulike bransjer og folk med ulik bakgrunn. Vi snakker bransjer som jobber innenfor samferdsel, bygg, vann- og avløp, avfallshåndtering og IT.

11. oktober arrangerte vi et frokostmøte om smarte byer og kompetansen vi trenger.
Vi inviterte:
– Stina Birkeland, Smart City ansvarlig i Sopra Steria og
– Morten Fraas fra Smart Oslo til å snakke om relevante prosjekter og hvordan kan du gjøre deg attraktiv og relevant for å være med å skape smarte byer.

Se opptakene far arrangementet:

Morten Fraas, Smart Oslo

Stina Birkeland, Sopra Steria

Tekna tilbyr en rekke karrierefremmende kurs og arrangementer.
Noe for deg, kanskje?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer