Søppel 1,9

Bio- og klimabloggen

Smart avfallshåndtering

Tekst av Tove Rodahl 23. jan. 2019 Streaming

Se frokostmøte om Smart avfallshåndtering i Oslo. Tekna er en partner i miljøhovedstaden og frokostmøtet er en del av programmet.

Frokostmøte om smart avfallshåndtering i Oslo

Onsdag 23 januar inviterte Tekna Biotek i samarbeid med NIFU til frokostmøte om smart avfallshåndtering.

Hvordan håndteres avfallet i Oslo i dag?
Hvilke klimaavtrykk har ulike former for avfallshåndtering – Og hva sier forskningen?

Oslo er miljøhovedstaden 2019 og dermed rangert som foregangsby på miljø. Hvordan håndterer vi avfallet vårt?
Og hva er «best practice»?

Vi fikk høre:

Johnny Stuen fra Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune: Hvordan håndteres avfallet i Oslo i dag?

Aina Stensgård fra Østfoldforskning: Hvilket klimaavtrykk har ulike former for avfallshåndtering?

Markus M. Bugge fra NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning: Innovasjon i avfallshåndtering. Resirkulering eller forebygging av avfall?

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Tekna Biotek. Der finner du beslektede temaer som fra avfall til ressurs – i bryggerinæringen.

Arrangementet er ett av Teknas bidrag til miljøhovedstadens program.

Se også opptak fra et annet frokostmøte i Oslo miljøhovestadens program som tok for seg lokal luftforurensning.

Relaterte kurs og arrangementer