Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ølglass i bryggeri

Tema: Bio- og klima

Fra avfall til ressurs

Tekst av Linn Dybdahl Publisert: 18. sep. 2018 Streaming

Bryggerinæringen har restprodukter som for eksempel mask som før var søppel, men som i dag kan inngå som verdifull ressurs i nye verdikjeder. Se seminar om sirkulær økonomi i bryggerinæringen.

Tekna inviterte til frokostmøte i samarbeid med NIFU 26. september
Temaet var mulighetene for bioteknologi i bryggerinæringen (på engelsk).

Det grønne skiftet handler både om bruk av fornybare ressurser, sirkularitet og bærekraft. Det handler om omlegging til en bio-basert økonomi og om utnyttelse av ressurser fra skog, hav og jordbruk. I regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 fremheves viktigheten av opprettelsen av nye verdikjeder og utnytte ressursene på tvers av sektorer. SusValueWaste er et forskningsprosjekt som handler om omleggingen til fremtidens bioøkonomi som har spesielt fokus på verdiskapning av organiske rest-produkter.

Mulighetene i reststoffer fra bryggerier
Michael Spjelkavik Mark, en av forskerne i SusValueWaste, har studert bryggerinæringen. På verdensbasis produserer denne næringen om lag 38.6 millioner tonn mask, et kornbasert reststoff fra bryggeriprosessen. – Bryggeriene har lenge tenkt på masken som et restprodukt uten noe særlig verdi og tradisjonelt gitt maken til bønder som kan bruke den som fôr, forteller Mark. Nå ser man en økt interesse for masken. Blant annet foregår det forskning på hvordan masken kan brukes i flere næringer, blant annet som mat for mennesker, for utvinning av kjemikalier, i farmasi, i emballasje og biodrivstoff.

Michael Mark fra NIFU (Nordic Institute for studies in Innovation, Research and Education):

Bærekraftig fôr
En av næringene som absolutt etterspør mer bruk av mask er meierinæringen. Kim Viggo Weiby jobber med bærekraft og klima i TINE, og han fremhever fordelene med mask som fôr til melkekuer. – Dette er et fôr rikt på fiber, og det har også en del verdifullt protein. Mask kan til en viss grad redusere bruken av importert soya, sier Weiby. Dessverre har mask kort holdbarhet og inneholder stor andel veske, noe som gjør den ugunstig å transportere og vanskelig å oppbevare, men med riktig behandling kan dette bli en verdifull ressurs. Ved hjelp av bioteknologi, for eksempel ved bruk av enzymer, kan vi kanskje også få maskbasert fôr som kan bidra til at kuene produserer mindre metan, skisserer Weiby.

Kim Viggo Weiby fra Tine:

Oppfordrer til innovasjon
I SusValueWaste har man avdekket at bryggerinæringen selv er foreløpig lite interessert i å foredle masken. De anser seg som først og fremst øl-produsenter og tenker at utvikling av mask er utenfor deres forretningsvirksomhet. Vi håper bryggerinæringen går i dialog med forskningsmiljøer og andre næringer for å se på mulighetene, sier Mark. I mens kan vi forbrukere støtte utviklingen med å kjøpe smaksrikt snacks basert på mask.

Frokostseminaret var i regi av Tekna Biotek i samarbeid med NIFU.

Se tidligere arrangementer fra Tekna Biotek

Les også