Luftkvaliteten i Oslo

Luftkvalitet i Oslo. Hvordan er luftkvaliteten og hva er planene for å bedre den? Se video fra miniseminar i regi av FEIM.
Streaming