Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 53 treff
 1. Lokal luftforurensning

  ...miniseminar om lokal luftforurensning! Hør om ny varslingstjeneste, helserisiko og tiltak forurensning,luftforurensning ... med selv! Se opptak fra miniseminar om lokal luftforurensning: Svevestøv og NO2 (nitrogendioksid) er...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 13. feb. 2019 Streaming
 2. Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

  12:00 Video: Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp Hvilke tiltak og virkemidler ... informasjonsflyt mellom driftsaktører og forurensningsmyndighet, og et lovverk på overordnet nivå gjør...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 14. nov. 2022 Streaming
 3. Vann, hav, plast, plastforurensning og etikk

  ...håndtering av ferdigprodukter. Om effekten av mikroplastforurensning av vann og hav vet man foreløpig mindre ... 1960-tallet for å forklare trafikkproblemer, forurensningsproblematikk og en potensiell klimakrise som følge...

  Artikkel Ledelsesbloggen 10. okt. 2018
 4. Nytt avløpsdirektiv – hva har det å si for mennesker og miljø i Norge?

  av organisk materiale, nitrogen, fosfor og mikroforurensning, som f.eks. miljøgifter, legemidler og mikroplast ... direktivet skal ivareta nye hensyn som reduksjon av forurensning fra overvann, klimagassutslipp, energiforbruk

  Kurs Streaming 4. des. kl. 09.00–16.00
 5. Teknologiutvikling i i vannbransjen. Hva er oppnådd?

  Sendt direkte 3.6.24 kl. 12:00 Video: Teknologiutvikling i vannbransjen På fagtreffet vil ... Lindern Bergen kommune Innsug av mikrobiell forurensning grunnet trykkstøt i vannledningsnettet. Tildelt...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 3. juni 2024 Streaming
 6. Trusler om radioaktiv forurensing av våre vannkilder

  ...beskrivelse av trusselbildet vedr. radioaktiv forurensning i Norge Håvard Thørring, DSA Hvilke helseeffekter ... beredskapsplaner tilpasset en episode med radioaktiv forurensning? Marius Hansen, Oslo vann og avløpsetat (VAV)...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 12. sep. 2022 Streaming
 7. Ingeniørene – pionerer i miljødebatten eller vekstorienterte bakstrevere?

  ...ingeniørene veldig aktive når det kom til vann- og luftforurensning. Her snakker vi om konsekvenser av teknisk ... initiativ og komiteer til å bekjempe luftforurensning. Forurensning av lufta – eller røykskader – var her...

  Artikkel Tekna Magasinet 2. mai 2024
 8. Naturbaserte løsninger - grønne versus grå

  Sendt direkte 15. januar 2024 kl. 12:00. Video: NBS (nature based solutions) naturbaserte ... takle samfunnsutfordringer. Dette inkluderer vannforurensning, klima i endring (flomdemping og tilpasning)...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. jan. 2024 Streaming
 9. Det grønne skiftet - baksiden av medaljen

  Sendt direkte 15. februar kl. 18:00 Video: Det grønne skiftet - baksiden av medaljen ... til problemer med CO2-utslipp, barnearbeid og forurensning. Hvordan skal slike problemer/konflikter unngås...

  Artikkel Tema: Energi 15. feb. 2023 Streaming
 10. Blir havvind et bidrag til grønn omstilling?

  Det er tvilsomt at havvind gir mindre global forurensning enn nye gassturbiner på norsk sokkel når man ... fossilfri, og det finnes utallige rapporter om forurensning av drikkevann og grunnvann fra gruvedrift over...

  Artikkel Energibloggen 21. sep. 2021
 11. Ventilasjon skal sikre godt inneklima i passivhus

  ...må vi sørge for nok frisk luft til å fjerne forurensninger fra mennesker, materialer og aktiviteter. Skal ... må vi sørge for nok frisk luft til å fjerne forurensninger i arbeids- og publikumsbygninger. godt inneklima...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 12. Miljøutfordringer ved samferdselsprosjekter

  Miljøutfordringer ved samferdselsprosjekter 2 av 8 Forurensningsmyndighetens oppfølging av samferdselsprosjekter, v/Hilde ... Skålevåg, Fylkesmannen i Oslo og Viken Forurensningsmyndighetens oppfølging av store samferdselsprosjekter...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. nov. 2019 Streaming
 13. Kildesporing på avløpsnett

  ...vannforening. avløp,fagtreff vannforeningen,forurensning,norsk vannforening,slam,video, Bio- og klimabloggen ... denne gangen var kildesporing på avløpsnett. Kan forurensning stoppes ved kilden? var et sentralt spørsmål...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 29. apr. 2014 Streaming
 14. Flyktningstrømmene vil øke dramatisk

  ...be mennesker som lever i fortvilelse redusere forurensning, så lenge vi selv fråtser i overflod. Vi må ... lever i fortvilelse om å bidra til å redusere forurensning eller være opptatt av utdanning eller ulike...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. okt. 2022
 15. Vant Teknas masterstipend 2022

  – Foreløpig er det små konsentrasjoner av mikroforurensning i vann, men flere nye stoffer har kommet til ... forslag om strengere krav til utslipp av mikroforurensninger fra urbant avløpsvann, forteller Sarah. Sarah...

  Artikkel Tekna Magasinet 25. jan. 2023
 16. Kjemper for renere vann

  ...flere internasjale forskningsprosjekter rundt vannforurensning i verden - her ved en av vanntankene som brukes ... forskningsprosjekter rundt overvåkning og fjerning av forurensning i vann og avløp. Problemene han søker løsninger...

  Artikkel Tekna Magasinet 20. feb. 2023
 17. Ingeniør og gentleman – historien om foreningens etiske arbeid

  Er det en selvfølge at en ingeniør også er en «gentleman»? ... Skyggesider – Tsjernobyl-katastrofen og den gradvise forurensningen av vårt livsmiljø er eksempler på at den teknologiske...

  Artikkel Tekna Magasinet 9. juli 2024
 18. Drømmen om et eget Ingeniørenes Hus

  Teknas historie Endelig er dagen kommet! – Jeg ønsker den norske ingeniørstand ... dessverre er like aktuelt i dag som i 1932, nemlig forurensningen av Oslofjorden. Legendariske fester Særlig...

  Artikkel Tekna Magasinet 5. juni 2024
 19. Innemiljø og barn

  Innemiljø og inneklima er et aktuelt og viktig tema, spesielt viktig i forbindelse med ... innemiljø for barn. akustikk,barn,barnehager,forurensning,inneklima,innemiljø,luft,lys,NFBIB,radonstråling...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. okt. 2012
 20. Dette er kvinnene som brøt barrierer

  ...i kjemi i 1976. Da jobber hun i Statens forurensningstilsyn. Etter hvert jobber hun som sjefsingeniør ... sjefsingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, hun er leder av FNs overvåkingsprogram for sur nedbør og sitter...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. mars 2024
 21. Bakterier og plast ga Tekna-stipend

  Marte Strømmen (23) skriver masteroppgave om hvordan bakterier koloniserer plastpartikler ... frembringe kunnskap omkring effektene av plastforurensning, spesielt i mikrostørrelse. Kan også gi bedre...

  Artikkel Tekna Magasinet 31. jan. 2022
 22. Pionerene: Berit Kvæven

  ...i kjemi i 1976. Da jobbet hun i Statens forurensningstilsyn. Etter hvert jobbet hun som sjefsingeniør ... sjefsingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, hun var leder av FNs overvåkingsprogram for sur nedbør og satt...

  Artikkel Tekna Magasinet 5. mars 2020
 23. Miljøfartsgrense og smartere fremtid

  ...forhold til å bruke værstasjoner. biltrafikk,forurensning,intelligente løsninger,klimastasjon,miljøfartsgrense ... sannsynlig stående og det er miljøet som taper. Forurensningen er en stor plage for mennesker med lungeproblemer...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 15. feb. 2012
 24. Status for biologisk mangfold

  Se opptak om hvordan det står til med det biologiske mangfoldet. Går vi mot et økologisk ... rovdrift på levende organismer Klimaendringer Forurensning Invasjon av fremmede arter Naturpanelet sier...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 11. mars 2020 Streaming
 25. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

  Som prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for ... fra personbelastning, materialbelastning og forurensning fra aktiviteter og prosesser. Les mer om ventilasjon...

  Artikkel Byggbloggen 15. jan. 2022