Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En mann holder 2 krabber

Kongekrabbefangst inngår i noe av det aktive friluftslivet til Bernt Nilsen i Finnmark.

– Flyktningstrømmene vil øke dramatisk

– Vi kan ikke be mennesker som lever i fortvilelse redusere forurensning, så lenge vi selv fråtser i overflod.

Vi må få ned ulikhetene i verden , sier styreleder Bernt Nilsen  i Tekna Finnmark avdeling som har valgt nr 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, på spørsmål om hvilket av FNs bærekraftsmål han brenner spesielt for. Denne uken fra mot FN-dagen 24. oktober har vi spurt flere av Teknas avdelingsledere om det samme.

Han frykter store flyktningstrømmer nordover og mener det ikke er urimelig om Vesten leverer tilbake noe av ressursene som vi gjennom århundrer har utnyttet i mange land.

Må løses globalt

– FN har utarbeidet 17 bærekraftmål. Hvis du skulle velge ut ett du brenner spesielt for, hvilket skulle det være og hvorfor?

– Det er sannelig ikke lett med så mange gode mål. Men det ene som er overordnet og er en forutsetning for å nå mange av de andre er nr 16  Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Vi må få ned ulikhetene i verden. Vi ser allerede flyktningestrømmene nordover både i Europa og Amerika – og det vil sikker kommet tilsvarende i Asia. Disse vil øke dramatisk i årene fremover. Det er umulig å la store befolkningsgrupper «holde seg i ro» i sine underutviklede hjemland hvis vi skal fortsette å fråtse i overflod i vår del av verden. Vi kan ikke be mennesker som lever i fortvilelse om å bidra til å redusere forurensning eller være opptatt av utdanning eller ulike rettigheter. Og når de store problemene er globale må de også løses globalt! Vesten har i århundrer utnyttet ressurser i mange land – det er ikke urimelig å levere noe av dette tilbake.

– Gjør du, eller din Tekna-avdeling, noe for å bidra til å oppfylle noen av bærekraftmålene – hva i tilfelle?

– Vi lar oss nok dessverre flyte med i strømmen så alt for lett. Som forening er vi nok for små til å bidra til stort annet enn bevisstgjøring. Men vi har mange dyktige medlemmer som gjennom sitt arbeid i både offentlig og privat sektor kommer med viktige bidrag. Blant annet har vi medlemmer som utvikler noen av de meste produktive vindkraftinstallasjonene i verden. Og Varanger Kraft driver et EU-prosjekt hvor man skal produsere hydrogen i Berlevåg fra vindkraften fra Raggovidda.

– Privat går det nok mest i å være bevisst på sortering og ha fokus på gjenbruk. Personlig har jeg vært involvert i internasjonalt samarbeid i en årrekke for blant annet å øke forståelse på tvers av landegrensene.

Ikke bare kritisere andre

– Hva ville du vært stolt av at du eller Tekna fikk til innen bærekraft?

– Jeg ville være stolt om Tekna i større grad fokuserte, og leverte, på hva vi selv gjør og ikke bare kri–tiserte alle andre. Det hadde vært spennende om vi kunne lage et bærekrafts-barometer hvor medlemmene jevnlig rapporterte hvordan vi privat, i jobb og foreningssammenheng bidro på de ulike områdene.

– Jeg er alltid teknologi-optimist. Men nå er det like viktig å jobbe med holdninger og ansvar. Å få så mange som mulig til å innse at de ikke bare en del av problemet, men også at vi i høyeste grad både kan og må være en del av løsningen! Og her har vi som godt utdannede og opplyste Tekna-medlemmer gode muligheter for å vise vei!