Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne gul jakke ved fjord

– Det er viktig å kunne bidra lokalt og ta ansvar der man er, sier Päivi Teivainen-Lædre, her under plastrydding av Hardangerfjorden.

– Ingen kan ignorere omstendighetene vi lever i

– Hver og en av oss må bidra til samarbeid på tvers av sektorer, fagområder og landegrenser for å finne de gode løsningene, sier leder i Tekna Stavanger avdeling, Päivi Teivainen-Lædre.

Jeg brenner for å skape engasjement for bærekraft på mange områder, sier styreleder i Tekna Stavanger avdeling Päivi Teivainen-Lædre. Tidligere i høst deltok hun på verdens største plastryddeaksjon «Rein Hardangerfjord».  Som en av flere avdelingsledere i Tekna , svarer hun denne uka før FN-dagen 24. oktober, på hvilket av FNs bærekraftsmål hun brenner spesielt for og hvorfor. 

Samarbeid er nøkkelen

  FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål. Hvis du skulle velge ut ett du brenner spesielt for, hvilket skulle det være og hvorfor?

FN-mål 17: Samarbeid for å nå målene

–  Ingen kan ignorere omstendighetene vi lever i og hva som skjer rundt oss. Å få være med å skape et engasjement for bærekraft på mange områder, er det noe jeg brenner for. Det å kunne jobbe for å skape mer bevissthet og fakta for at kommende generasjoner også skal få dekket sine behov. Bærekraft må påvirke alt vi gjør. Derfor er det vanskelig å velge kun ett mål. Men jeg mener at samarbeid er et helt sentralt nøkkelord for å nå alle målene. Vi må samarbeide på tvers av sektorer, fagområder og på tvers over landegrenser.  Hver og en av oss kan og må bidra! Så, mitt svar er nr 17 Samarbeid for å nå målene.

Ha det kjekt underveis

 Gjør du, eller din Tekna-avdeling, noe for å bidra til å oppfylle noen av bærekraftsmålene – hva i tilfelle?

–  Våre tillitsvalgte i Tekna Stavanger avdeling er engasjert i flere bærekraftsområder og jobber i felleskap mot en mer bærekraftig framtid. Miljøgruppen arbeider for å bevisstgjøre Tekna-medlemmene gjennom opplæring og vedlikehold av kunnskaper innen miljø og miljørelatert teknologi. Ledelsesfaglig forum har som målsetting å opprette/vedlikeholde et nettverk som skal bidra til en kompetanseheving av Tekna-medlemmer i en lederrolle. Kvinnenettverket bidrar til rekruttering av jenter til realfag og teknologi. Fellesnevner for alle våre aktiviteter er godt samarbeid, engasjement og ikke minst at vi skal ha det kjekt underveis!

 Hva ville du vært stolt av at du eller Tekna fikk til innen bærekraft?

Päivi og Hjeltnes
Päivi brenner for kunnskapsformidling - her sammen med Arne Hjeltnes som var konferansier under seminaret Blå mat på grønt vis.

–  En bærekraftig utvikling forutsetter gode løsninger uten at vi skaper nye problemer et annet sted. Vi trenger mangfold, vi trenger å jobbe tvers i alle fagområder og på tvers av de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling; miljø & klima, økonomi og sosiale forhold. I slutten av september inviterte vi til et seminar «blå mat på grønt vis» for å vise hva som skjer innenfor havbruksbransjen nettopp for å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til matproduksjon. Det var fokus på bærekraftig produksjon av sjømat, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, og rekruttering til næringen. Jeg er stolt av engasjementet og dialogen som ble skapt gjennom denne møteplassen!

Les også  På privaten er eg noko av eit klimasvin.