Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bildekollasj av Handal Bjelland, Årdal, Teigland og Bjerga

Tekna-medlemmer for FNs bærekraftmål

Vi har spurt et knippe Tekna-medlemmer hvordan jobben deres kan bidra til å nå FNs bærekraftmål. To av dem deltok på en inspirasjonsdag for VGS-elever som Tekna Bergen avdeling og Høgskolen på Vestlandet arrangerte i Bergen 23. oktober. Der var et av temaene hvordan realfag og teknologi kan brukes på ulike fagfelt for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål. Her kan du se hva de svarte:

Gjør morgendagens byggingeniører miljøbevisste

Anne Sofie Handal Bjelland
Anne Sofie Handal Bjelland

Navn: Anne Sofie Handal Bjelland
Utdanning: Master i teknologi fra UMB (nå NMBU)
Stilling: Høgskulelektor
Arbeidsgiver/Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet, Institutt for byggfag

1. Hva jobber du med?
– Jeg jobber med miljøvennlige bygninger, og forsøker å bidra til at Byggebransjen reduserer sitt klimafotavtrykk. Dette gjør jeg gjennom formidling og undervisning.

2. Hvordan kan det fagfeltet du jobber med bidra til å oppfylle noen av FNs bærekraftmål?
– Byggebransjen kalles 40-prosentbransjen. Vi står for 40 prosent av energibruk, ressursbruk og klimagassutslipp på verdensbasis. I tillegg er det utrolig mange lavthengende frukter i byggebransjen som kan redusere dette tallet og i tillegg være økonomisk gunstig. Det handler bare om å gjøre ting på litt nye måter.

3. Hvorfor er det viktig for deg?
– Som de fleste av oss ønsker jeg at de som kommer etter oss skal få oppleve en fin verden, og jeg føler derfor at vi alle må bidra til at utviklingen går i riktig retning og i tråd med bærekraftmålene. Jeg føler at jeg bidrar til det når jeg gir morgendagens byggingeniører miljøbevissthet slik at de også kan gjøre denne verstingbransjen litt bedre.


Kartlegger ressursbruken i treindustrien

Anne Elisabeth Ardal
Anne Elisabeth Årdal

Navn: Anne Elisabeth Årdal
Utdanning: Sivilingeniør i Materialkjemi og energiteknologi, NTNU
Stilling: Miljørådgiver
Arbeidsgiver/Arbeidssted: Norsk Treteknisk Institutt

1. Hva jobber du med?
– Jeg jobber med miljøanalyse og -dokumentasjon i treindustrien. Det innebærer blant annet miljødeklarasjoner (EPD) og miljøvurderinger ved hjelp av livsløpsanalyse (LCA).

2. Hvordan kan det fagfeltet du jobber med bidra til å oppfylle noen av FNs bærekraftmål?
– Siden livsløpsanalyser kan kartlegge ressursbruk og miljøpåvirkninger i en rekke kategorier, blant annet CO2-utslipp, kan dette arbeidet linkes til flere av bærekraftmålene. De mest nærliggende målene er kanskje «12 Ansvarlig forbruk og produksjon» og «13 Stoppe klimaendringene».

3. Hvorfor er det viktig for deg?
– Jeg har vært opptatt av natur, dyreliv og klimaendringer hele livet, og for meg er miljøanalyser en god måte å kunne jobbe med det jeg brenner for.


Renser lufta med nanoteknologi

Anders Teigland
Anders Teigland

Navn: Anders Teigland
Utdanning: Master i nanoteknologi/ PhD i uorganisk kjemi
Stilling: Forsker
Arbeidsgiver/Arbeidssted: Joma International

1. Hva jobber du med?
– Eg jobbar med produktutvikling og kvalitetskontroll i eit lite nanoteknologifirma. Me er spesialiserte i å lage ulike nanostrukturar av titandioksid som har bruksområder innan alt frå overflatebehandling til solceller.

2. Hvordan kan det fagfeltet du jobber med bidra til å oppfylle noen av FNs bærekraftmål?
– Nanoteknologi har mange bruksområder som kan knyttast opp mot bærekraftsmål, i alt frå medisin til fornybar energi. I Joma har me utvikla produkt som rensar luft i sterkt forureina områder og reduserer behovet for bruk av kjemikalier ved vedlikehald av overflatar, to eigenskapar som bidrar til bedre levekår.

3. Hvorfor er det viktig for deg?
– Dette er viktig fordi eg vil bidra til eit samfunn der alle kan leve trygge, stabile liv, og eg meiner at ny teknologi er ein viktig del av å løysa desse utfordringane.


Reduserer spøkelsesfiske og plast i havet

Anders Bjerga
Anders Bjerga

Navn: Anders Bjerga
Utdanning: Master i geokjemi ved Universitetet i Bergen
Stilling: Stipendiat og gründer
Arbeidsgiver/Arbeidssted: K.G. Jebsen Senter for Dyphavsforskning (Universitetet i Bergen) og Bergen Greentech

1. Hva jobber du med?
– I Bergen Greentech arbeider jeg med teknologi som gjør at vi kan kartlegge og redusere marin forsøpling fra fiskenæringen. Løsningen har fått støtte fra Innovasjon Norge, og vi har utført tester i samarbeid med blant annet Fiskeridirektoratet.

2. Hvordan kan det fagfeltet du jobber med bidra til å oppfylle noen av FNs bærekraftmål?
– Gjennom å bidra til opprydning av marin forsøpling, som har stor innvirkning på livet i vann, bidrar vi til å oppfylle flere av FNs bærekraftmål. Ved å redusere spøkelsesfiske og plast i havet bidrar vi også direkte til mål nr 12 og 14 som handler om bærekraftig produksjon og livet i havet.

3. Hvorfor er det viktig for deg?
– Dette er viktig for meg fordi vi er nødt til å endre måten vi behandler jordens arealer på. Hvis vi skal kunne forvalte og forbruke resursene våre på en bærekraftig måte, er vi nødt til å begrense vår påvirkning på naturen. Her er både kunnskap og teknologi nøkkelen til å skape gode prosesser og løsninger for fremtiden!

Les også: Slik løfter norsk spillteknologi barn ut av fattigdom