Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Oppdrettsanlegg i sjø, sett ovenfra

Tema: Bio- og klima

Prosjekt Havåker

Oppdatert: 25. okt. 2021

Prosjekt Havåker fokuserte på mulighetene som ligger i havet, hvordan fremtiden vil kreve mer teknologioverføring og innovasjon knyttet til havet!

Teknologi, biologi og hav

Nye teknologiske løsninger vil stå i sentrum for at Norge fortsatt skal være verdens ledende havnasjon. Gjennom diskusjoner og innlegg ville Prosjekt Havåker ta for seg tematikken CRISPR-teknologi i havbruksnæringen, big data i havbruksnæringen, Omdømme og kompetanse og Norge i verden.

infografikk dataflyt i havbruk

Om Tekna Havåker

Prosjekt Havåker var en ettårig satsning i Tekna fra høsten 2018. Prosjektet tok for seg ulike fagområder og tematikk relatert til havbruksnæringen og skulle bidra til å løfte diskusjoner som er viktig for felleskapet, havbruksnæringen og Teknas medlemmer.

I de følgende artiklene har flere eksterne bidragsytere bidratt med egne tekster. Disse tekstene står for forfatterens eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Teknas syn.

Tekna Havbruk og Fiskehelse

Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen. Vi mener god bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av utfordringene i havbruket, og gjøre næringen mer bærekraftig samt skape trygge arbeidsplasser. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også