Ny laks

Bio- og klimabloggen

Salmo Unique – CRISPR i havbruk

Tekst av Tove Rodahl 17. jan. 2019 Streaming

Se opptak fra diskusjonsmøte om CRISPR i havbruksnæringen

Debattmøte om CRISPR i havbruksbransjen

Hva er havbruksnæringens hindringer for å ta i bruk CRISPR og hvor går de etiske grensene for genredigering?
Skal vi GMO-merke genredigerte organismer der man bare har fjernet DNA?

Tekna Prosjekt Havåker inviterte til innlegg og debatt rundt bruk av CRISPR i havbruksbransjen.

I desember la teknologirådet frem forslag til nytt GMO regelverk. Vi har spurt aktørene i havbruksnæringen hva de mener om mulighetene til genteknologien og publisert en pamflett om «den nye laksen»

Eli Haugerud fra Tekna var møteleder.
Forfatterne i rapporten fikk 8 minutters innlegg og møttes til paneldebatt til slutt.

Velkommen med Lise Lyngsnes Randeberg (beklager dårlig lyd i starten):

Petter Frost, Bioteknologirådet
Biotekrådet Frost

Henrik Stenwig, Sjømat Norge

Aina Bartmann, Nettverk for GMO-fri mat og fôr
A.Bartmann_Tekna_Bergen 17.01.19

Odd Magne Rødseth, AquaGen
OM Rødseth – Crispr – havbruk – tekna 17.01.19 ver 2

Erik Sterud, Norske Lakseelver
Erik Sterud norske lakseelver

Anna Wargelius, Havforskningsinstituttet
Anna Wargelius

Dorothy Dankel, UIB
DOROTHY DANKEL SalmoUnique

Paneldebatt og oppsummering ved Lise Lyngsnes Randeberg
I paneldebatten spurte vi:
– Hvor står vi idag
– Hva er de etiske utfordringene?
– Hvordan går dette fremover?

Se opptak fra Tekna Prosjekt Havåker sitt Big data arrangement, der et panel diskuterte hvordan havbruksbransjen kan samarbeide om stordata.

Du kan også finne opptak fra foredrag og diskusjon om genteknologi i regi av Tekna Biotek.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer