Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
en romlig strekmodell av fisk

Tema: Bio- og klima

CRISPR-teknologi i havbruk - muligheter og utfordringer

Oppdatert: 21. nov. 2018

Tekna ønsker å sette fokus på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk genredigering i havbruksnæringen, den såkalte CRISPR- teknologien.

Dette ønsker vi å gjøre gjennom å invitere en rekke miljøer til å bidra til bedre innsikt med hensyn til ståsted, forventinger og bekymringer knyttet til den nye CRISPR -teknologien.

Spennende tid

Det foregår forskning på CRISPR og laks allerede, men Norge står midt i en spennende tid hvor politikerne skal ta stilling til å endre et lovverk som kan åpne opp for at for eksempel CRISPR teknologien kan tas i bruk. Tekna har erfart at debatten i bransjen om avlsmetoder og genteknologi er høyst aktuell. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å se nærmere på hvilke muligheter dette vil gi havbruksnæringen.  

GMO

EU domstolen har nylig bestemt at organismer som er modifisert ved bruk av CRISPR, faller inn under det gjeldende regelverket for genmodifiserte organismer (GMO). Organismer modifisert med CRISPR teknologi skal dermed vurderes og behandles på lik linje med organismer modifisert med gamle metoder.

Stor optimisme

Mange tunge miljøer mener at denne avgjørelsen undervurderer den enorme nyvinningen som CRISPR er. Ikke minst har det norske Bioteknologirådet arbeidet konsentrert om å formidle kunnskap og innsikt i den nye biologiteknologien CRISPR. I Havforskningsinstituttet i Bergen er det i mange år arbeidet målrettet med metoden. Optimismen blant forskerne er stor mht. de muligheter som metoden gir for både effektive og billige forbedringer av store utfordringer, ikke minst innen havbruksindustrien.

CRISPR-teknologi i havbruksnæringen

Dette er ett av temaene i Prosjekt Havåker. Underliggende tematikk vil være: 

  • Hva er CRISPR teknologien og hva skiller det fra tradisjonell avl?
  • Hva er de største hindrene for å ta i bruk CRISPR i havbruksnæringen i dag?
  • Hvor går de etiske grensene for hva genredigering kan brukes til?
  • Bør genredigerte organismer der man bare har fjernet DNA også merkes som GMO?
  • Hvor akseptabelt er det å endre laksens gener ved hjelp av genteknologi dersom det bidrar til økt fiskevelferd?

Last ned brosjyren salmo unique: Den nye laksen

Tekna Havbruk og Fiskehelse

Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen. Vi mener god bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av utfordringene i havbruket, og gjøre næringen mer bærekraftig samt skape trygge arbeidsplasser. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også