Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Naturavtalen – hvordan ta vare på "hverdagsnaturen"?

Tema: Bio- og klima

Naturavtalen – hvordan ta vare på "hverdagsnaturen"?

Oppdatert: 17. mars 2023 Streaming

Tap av natur er vårt største problem, større enn klimakrisen. Alle verdens land er enige om å bremse utbyggingstakten og å verne natur. Hvordan skal vi ta vare på "hverdagsnaturen"? Hvordan håndteres denne i arealplanleggingen? Kan næringsliv og finans være en del av løsningen?

Tekna Naturmangfold og Tekna Bygg og anlegg inviterer til seminar for å belyse disse spørsmålene.

Like før jul i fjor samlet verdens land seg om en naturavtale som skal bidra til å løse naturkrisen. Det er mange årsaker til tap av natur, men den viktigste årsaken er arealbruksendring, altså nedbygging av natur. Verdifull natur har forskrifter og regelverk slik at den blir tatt vare på i størst mulig grad, men den resterende naturen har ikke like god beskyttelse. Dette gjør at den ofte blir lite tatt hensyn til i utbyggingssammenheng. Det kan gjøre at vi mister unødvendig mye natur, både nær natur og mer fjerntliggende natur som i dag ikke er på rødlista eller blant miljøforvaltningens prioriteringer

Miljøforvaltningen er særlig opptatt av å identifisere og ivareta det mest verdifulle naturmangfoldet, og det er bra. Men, det meste av naturen som omgir oss er bare vanlig natur, eller «hverdagsnatur» som vi har valgt å kalle det. Det er i dag ingen fullgod praksis for å nyansere og forvalte viktige arealer/funksjoner i denne «hverdagsnaturen». Konsekvensutredningene blir som regel for grove til å fange opp nyansene i den vanlige naturen, og fokuserer dessuten mest på selve planområdet og mindre på de store sammenhengene i naturen (altså det å sette naturen i planområdet inn i en større sammenheng).

I dette seminaret belyser vi hvorfor og hvordan vi bør ta vare på hverdagsnaturen. Og hvem vet, kanskje dukker det opp løsninger og tiltak som blir sentrale i Norges oppfølging av naturavtalen?

På programmet:

 • Introduksjon til seminaret
  Tekna Naturmangfold
 • Hvorfor fokusere mer på "hverdagsnaturen"?
  Vigdis Vandvik, UIB
 • Hvordan forvaltes "hverdagsnaturen" i dagens arealplanlegging? TBA
 • Hvordan ta bedre vare på "hverdagsnaturen"
  – et blikk inn i glasskula.
  Astrid Skrindo, Nina
 • Hvordan kan næringslivet og finans være en del av løsningen?
  Anders Magnus Løken, Deloitte

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også