Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To fisk tett sammen

Tema: Bio- og klima

Fiskehelserapporten 2020

Oppdatert: 11. mars 2021 Streaming

Hvordan står det til med helse og velferd til norsk oppdrettsfisk og villfisk anno 2020? Fiskehelserapporten er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for fisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier samt en spørreundersøkelse blant aktører innen fiskehelse og forvaltning.

Lansering av Fiskehelserapporten 2020

Vil du bli varslet om nye webinarer av denne typen? Bli med i fagnettverket Tekna Havbruk og Fiskehelse!

Program:

Velkommen v/Edgar Brun, Veterinærinstituttet 

Sesjon 1: Tema – Helse og velferd

 • Økende problem med pasteurellose hos laks-
  v/Snorre Gulla, Veterinærinstituttet
 • Hvordan oppstår sykdomsfremkallende ILA-virus
  v/Johanna Hol Fosse, Veterinærinstituttet
 • Semilukkede anlegg, velferd og helseutfordringer,
  v/Arve Nilsen, Veterinærinstituttet
 • Vannkjemi og fiskehelse i land- og sjøbaserte anlegg – status 2020,
  v/ Sondre Stenberg, NIVA
 • Vinner vi kampen mot laksedreperen Gyrodactylus salaris?
  v/ Roar Sandodden, Veterinærinstituttet

Sesjon 2: Tema - Nye satsinger

 • Bio-Direct: Målbar helse og celler som forteller- biomarkører og cellemodeller v/Maria Dahle, Veterinærinstituttet
 • SEQ-TECH: Implementering av dypsekvensering og infrastruktur,
  v/Camilla Sekse, Veterinærinstituttet
 • Spor i vann - potensiale for overvåkning av smitte- og velferdsstatus,
  v/Trude Vrålstad, Veterinærinstituttet
 • Villfisk, beredskap og nytt meldesystem - 
  v/Åse Helen Garseth, Veterinærinstituttet 
 • Diskusjon

Sesjon 3: Tema – Settefiskvelferd

 • Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg- 
  v/Brit Tørud, Veterinærinstituttet og Kristine Vedal Størkersen, NTNU Samfunnsforskning. 
 • Rapporten: "Arbeid med fiskehelsevelferd på settefiskanlegg" blir presentert
 • Diskusjon: Er det mulig å få inn fiskevelferdsarbeidet i produksjonsplanen? - v/Brit Tørud, Veterinærinstituttet og Kristine Vedal Størkersen, NTNU Samfunnsforskning
 • Avsluttende diskusjon
  v/Edgar Brun, Veterinærinstituttet

Tekna Havbruk og Fiskehelse

Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen. Vi mener god bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av utfordringene i havbruket, og gjøre næringen mer bærekraftig samt skape trygge arbeidsplasser. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også