Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Blå fisk i det blå

Tema: Bio- og klima

Frisk Fisk 2023 - Fiskehelserapporten

Oppdatert: 9. mars 2023 Streaming

Frisk Fisk 2023 er et to dagers arrangement rundt lanseringen av Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet for 2022. Her finner du opptak fra hele Frisk Fisk konferansen, både lanseringsdagen og dag to med de faglige diskusjonene rundt funnene i rapporten.

Dag 1 - Fiskehelserapporten 2022 lanseres

Rapporten ble lansert - og hovedfunnene presentert - på Frisk Fisk konferansen 8 mars.

Det var rekordhøyt antall oppdrettslaks som gikk tapt i sjøfasen og det er også høye tapstall i den landbaserte settefiskproduksjonen i 2022. Det var totalt døde 92,3 millioner laks og 5,6 millioner regnbueørret i 2022.

Det er ulike årsaker til den høye dødeligheten, og samspillet mellom underliggende og utløsende dødsårsaker kan være komplekse i ulike faser av produksjonen. Det er spesielt tre helseutfordringer som utmerker seg i 2022 for oppdrettslaks:
1) skader ved avlusningsoperasjoner
2) kompleks gjellesykdom 
3) vintersår
Spesielt er omfanget av vintersår problematisk med tanke på dyrevelferd. Den bekymringsfulle utviklingen av bakterielle sykdommer fortsetter, mens antall påvisninger av alvorlige virussykdommer har stabilisert seg i 2022. 

Turid Moseng ønsker velkommen, mens Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran setter rapporten inn i kontekst.
Møteleder er Nina Stangeland . Se foredrag om fiskehelse kysten rundt og en paneldebatt fra lanseringen:  

Dag 2 - Faglige diskusjoner rundt funn fra fiskehelserapporten

Dag to går bransjen dypere inn i funn fra rapporten og diskuterer temaer som:

  • Sårproblematikk
  • Gjelleproblematikk: lus, patogener og vakumbehandling

Fiskehelserapporten er Veterinærinstituttets årlige statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for norsk oppdrettsfisk og villfisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier. Rapporten inneholder også resultater fra en spørreundersøkelse blant fiskehelsepersonell og inspektører fra Mattilsynet, samt vurderinger av situasjonen, trender og risiko.

Fiskehelserapporten og Frisk Fisk konferansen

Lansering av Fiskehelserapporten på Frisk Fisk konferansen er en årlig foreteelse.

Her finner du fjorårets Fiskehelserapport (for 2021). Den pekte på at dødeligheten i norske merder var rekordhøy. Mer enn 90 millioner fisk døde før slakt. Det var mye mekaniske skader etter avlusning, sårproblematikk og hjerte- og gjellelidelser. Samtidig var det altfor mange ILA (infeksiøs lakseanemi) utbrudd. Pankreassykdom (PD) var derimot et minkende problem i forfjor og ikke påvist i de tre nordligste fylkene.

Tekna Havbruk og Fiskehelse

Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen. Vi mener god bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av utfordringene i havbruket, og gjøre næringen mer bærekraftig samt skape trygge arbeidsplasser. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også